Birinci Dünya Savaşı’nın Bitmesi ve Wilson İlkeleri:

Birinci Dünya Savaşı’nın Sonu ve Wilson İlkeleri:

 • Rus İhtilali ve Sovyet Hükümeti:
 • Rus Çarı tahtan indi, Bolşevikler Sovyet devletini kurdular ve Rusya savaştan çekildi.
 • Bu durum güç dengesini bozmadı, çünkü ABD’nin savaşa katılması dengeyi korudu.
 • ABD’nin Savaşa Katılması:
 • Almanya, Fransa ve İngiltere’nin denizaltı saldırılarına ABD vatandaşlarının da dahil olması, ABD’nin Almanya’ya savaş açmasına neden oldu.
 • Yunanistan’ın Katılımı:
 • İngiltere ve Fransa, İzmir ve batı Anadolu’nun Yunanistan’a verilmesi şartıyla Yunanistan’ı savaşa dahil etti.
 • Wilson İlkeleri:
 • Barış antlaşması ve diplomaside açıklık olacak.
 • Ülkeler silahsız olacak, savaş tazminatları kalkacak.
 • Ülkelerin denizlerinde tam serbesti olacak,
 • Sömürge kararları halkın çıkarlarına dayanacak.
  • (bu madde çok önemli canım benim çünkü mebusan meclisi açıldığı zaman misaki milli metni yayınlanıyor ve bu maddeden esinleniyor meclisi mebusan. Ama rahatta kal bende kal hocam bu konuyu yayınlayacağım zaman direkt buraya yönlendiren bir bağlantı vericem şıp diye gelicen buraya.)
 • Milletler Cemiyeti kurularak siyasi bağımsızlık güvence altına alınacak.
 • Rusya’daki tüm işgalciler çekilecek, Belçika tam bağımsız olacak.
 • Alsace-Lorraine Fransa’ya bırakılacak, İtalya sınırları milliyet ilkesine göre düzenlenecek.
 • Avusturya-Macaristan’da halk muhtariyet altında gelişecek.
 • Osmanlı’nın Türk kısımları egemen olacak, diğer uluslara özerklik tanınacak.
 • Boğazlar’da güvenlik olduğu sürece tüm dünya ticaretine açık olacak.
 • Romanya, Karadağ, Sırbistan çekilecek, Sırbistan denize çıkabilecek.

Bu antlaşmayla savaşın galip devletleri yenilenlere çok bir şey kaybetmediklerini gösterdi ve Rusya Osmanlı Almanya gibi mağlup devletler savaştan çıkmanın yolunu diplomatik şekilde aramaya başladı

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top