Genel İşletme

İşletmelerin Yasal Yapısı:

İşletmelerin Yasal Yapısı: 1. Şahıs Firması: Ortaklıklar: Tüzel kişilik açısından; 2. Kolektif Ortaklıklar: 3. Adi Komandit Ortaklık: Bu işletme türleri, farklı sorumluluk ve yönetim yapılarına sahiptir, her birinin avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Sermaye sahipliği açısından; Limited Ortaklık: Anonim Ortaklık (A.Ş.): Kooperatifler: Bu kooperatif türleri, üyelerine yardımcı olmak, dayanışma ve yardımlaşma amacı güder ve genellikle devlet […]

İşletmelerin Yasal Yapısı: Read More »

İşletme Türleri (Güncellendi8.01.24)

İşletme Türleri ve KOBİ’ler: 1-Ölçeğe Göre İşletme Türleri: 1.İşletme Türüne Göre Sınıflandırma: 1.A-KOBİ’ler (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler): KOBİ’lerin Avantajları: KOBİ’lerin Dezavantajları: 1.B-KOSGEB Büyük İşletmeler: Avantajlar ve Dezavantajlar Avantajlar: Dezavantajlar: 2.İşlevlerine Göre İşletme Türleri: 2.A-İmalatçı İşletmeler: 2.B-Hizmet İşletmeleri: 2.C-Ticaret (Pazarlama Satış) İşletmeleri: 3.Sermaye Sahiplerine Göre İşletme Türleri: 1. Yerli İşletmeler: Öz Sermaye Sahiplerine Göre Sınıflandırma:

İşletme Türleri (Güncellendi8.01.24) Read More »

Ekonomik Faaliyetler ve İşletme- İhtiyaç-Arzu- İstek-Hırs-Fayda-Sermaye-Arz-Tüketim-Değer-Sermaye-Ekonomik Mal ve hizmetler

Ekonomik Faaliyetler ve İşletme İlişkisi Ekonomik hayat, insan yaşamının önemli bir bölümünü oluşturan faaliyetlerin bir bütünüdür. Ekonomi, işletmeler aracılığıyla kısıtlı kaynakların en uygun kullanımını gerçekleştirir. Ekonomik faaliyetlerin temelini insan ihtiyacı oluşturur. İnsan İhtiyaçları:İnsanları çalışmaya yönlendiren temel itici güç, ihtiyaçlardır. İhtiyaç, doyurulmamış bir arzunun yarattığı içsel gerilim durumunu ifade eder. Karşılandığında zevk, karşılanmadığında üzüntü yaratan bir

Ekonomik Faaliyetler ve İşletme- İhtiyaç-Arzu- İstek-Hırs-Fayda-Sermaye-Arz-Tüketim-Değer-Sermaye-Ekonomik Mal ve hizmetler Read More »

Scroll to Top