İnkılap Tarihi I.

TBMM’ye Karşı Ayaklanmalar

I. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dönemi ve Ayaklanmalara Karşı Alınan Önlemler: İstanbul hükümeti ve itilaf devletlerinin kışkırtmaları, Şeyhülislam fetvaları, padişahın ve hükümetin propagandalarıyla halka vergi ve askerliğini kaldırdığını duyurması, Mustafa Kemal’i komünist diye ilan etmesi ve yunan ordusunu halife ordusu olarak tanımlaması başlıca sebeplerdir. Ayaklanmalar ve Nedenleri: TBMMe’nin İsyanlara Karşı Aldığı Önlemler: I. Türkiye Büyük

TBMM’ye Karşı Ayaklanmalar Read More »

TBMM:Açılışı Özellikleri Hedefi 1920 Önergesi TMMM Yapısı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Kuruluşu ve İlk Günleri: Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışı: İlk Meclisin Hedefi: 24 Nisan 1920 Tarihli Önerge: İlk Meclisin Özellikleri: TMMM Yapısı Birinci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Grupları: Atatürk’ün Grupları İki Ana Kategoriye Ayırması: İkinci Grup:

TBMM:Açılışı Özellikleri Hedefi 1920 Önergesi TMMM Yapısı Read More »

Misak-ı Milli Metini

Misak-ı Milli Metnin Özellikleri: Giriş Bölümü: Kurtuluş Savaşı’nın Çerçevesi: Anadolu Askerinin Mücadelesi: Wilson İlkelerinden Esinlenilen Maddeler vardır. 28 Ocak 1920’de Duyurulması: Maddeler: Wilson İlkelerinden Esinlenme:Kars, Ardahan, Batum’un kaderinin halk oylaması ile belirlenmesi ve Batı Trakya’nın geleceğinin halk oylaması ile belirlenmesi maddeleri, Wilson İlkelerinden esinlenildiğini belirtir. Misak-ı Milli’ye Tepkiler: Itilaf Devletleri Tepkisi: Hürriyet ve İtilaf Fırkası

Misak-ı Milli Metini Read More »

Meclis Tartışmaları-Komutanlar Toplantısı-Mebusan Meclisinin Açılması

Meclisin Açılması Tartışması: Tartışmalar: Mustafa Kemal’in Meclisin İstanbul Dışında Açılmasını İsteme Sebepleri: Osmanlı’nın İstanbul’da Meclisin Açılmasını İsteme Sebepleri: Mustafa Kemal bu sorunların çözümü için Sivas’ta komutanlar toplantısı düzenler Sivas’ta Komutanlar Toplantısı: Komutanlar Toplantısı Kararı: İstanbul Dışında Açılmama Kararı: Ankara’ya Taşınmanın Sebepleri: Mustafa Kemal’in Anlaşma Yapması: Mustafa Kemal, İstanbula giderken yolu Ankara’dan geçen milletvekilleri ile anlaşma

Meclis Tartışmaları-Komutanlar Toplantısı-Mebusan Meclisinin Açılması Read More »

Milli Mücadele Dönemi Sivas Kongresi Sonrası Gelişen Olaylar ve Amasya Görüşmesi

Bazı Anlaşmaların Gizli Olma Nedenleri İlk üç madde, hükümeti danışma olarak imzalanmış ve açıkça yapılmıştır.Diğer maddeler ise hükümeti danışılmadan imzalanmış ve gizli tutulmuştur. Salih Paşa’nın Tutumu: İstanbul Hükümeti ve Heyeti Temsiliye:

Milli Mücadele Dönemi Sivas Kongresi Sonrası Gelişen Olaylar ve Amasya Görüşmesi Read More »

Mustafa Kemal’in Samsun’a Gelişi ve Havza-Amasya Genelgesi(Amasya G. Güncellendi 11.01.24)

Havza genelgesi kısaca ulusal birlik sağlamayı amaçlamıştır İzmir’in işgalinin miting ve gösterilerle protesto edilmesini komutanlardan Mondros’un hükümlerine uyulmamasını orduların dağıtılmamasını bildirir Önemi ulusal bağımsızlık hareketinin ilk yazılı bildirisidir Amasya Genelgesi: Önemi:

Mustafa Kemal’in Samsun’a Gelişi ve Havza-Amasya Genelgesi(Amasya G. Güncellendi 11.01.24) Read More »

İşgaller ve Cemiyetler

İzmir’in İşgali: İzmir İşgali’ne Karşı Tepkiler: Batı Anadolu’da Yunan İlerleyişi: Kuvayi Milliye – Ulusal Güçler: Kuvayi Milliye’nin Yararları: Kurulan Yararlı Cemiyetler; Müdafai Hukuk Cemiyetleri (Hakları Savunma Dernekleri): Diğer Cemiyetler: Valla bunları açıklamaya üşendim özür dilerim. hoca sorarsa da üzülürüm o yüzden kitapta sayfa 124ten bi göz gezdirin. üşengeçlikten kurtulursam güncellerim ve yazarım güncellendi diye. Hoca

İşgaller ve Cemiyetler Read More »

Scroll to Top