I. Dünya Savaşında Ermeni Sorunu

 1. Ermeni Komitelerin Kuruluşu:
 • Ermeniler, bağımsız devlet hayaliyle Hınçak ve Taşnak Sutyun adlı komiteleri kurdular.
 1. Ruslara Destek ve Doğu Anadolu’ya Giriş:
 • Ermeni güçleri gönüllü alaylarla Ruslara destek verdi ve Doğu Anadolu’ya ilerledi.
 1. Silahlı Ermenilerin Saldırıları:
 • Türk askerleri cephede savaşırken, silahlı Ermeni grupları kasaba ve köylere saldırarak Rus işgalini kolaylaştırdı.
 1. Zulüm ve Rus Komutanının Müdahalesi:
 • Ermeni silahlı birlikleri, yaptıkları ağır zulüm nedeniyle Rus komutanları tarafından geri çekilmeye zorlandı.
 1. Trabzon ve Hakkari Katliamları:
 • Ermeniler, Trabzon’daki Rumları ve Hakkari’deki Musevileri katlettirerek Ermeni çoğunluğunu sağlayıp bağımsız bir devlet kurma amacını güttüler.
 1. Osmanlı Hükümetinin Tepkisi:
 • Osmanlı hükümeti, Ermeni komitelerine karşı tutuklamalar gerçekleştirdi.
 1. Ermeni Propagandası ve Katliyam İddiası:
 • Ermeniler, Osmanlı’nın tutuklamalarını “katliam” olarak lanse ederek dünya kamuoyunu etkilemeye çalıştılar.
 1. İtilaf Devletleri ve Gizli Anlaşmalar:
 • İtilaf devletleri, Osmanlı İmparatorluğu’nu paylaşma amacıyla gizli anlaşmalar yaparken, Bolşevikler de bu bilgiyi yayarak olayı dünya gündemine taşıdı.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top