Kongreler Dönemi

Erzurum Kongresi Amaçları:

 1. Anadoluyu Ermenilere karşı savunmak.
 2. Doğu illerinin bütünlüğünü sağlamak.
 3. Kongreyi düzenleyen cemiyetin tüzük ve yönetmeliklerini gözden geçirmek.

Erzurum Kongresi Kararları:

 1. Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür bölünmez.
 2. Osmanlı başarısız olursa geçici hükümet kurulacak.
 3. Ulusal güçleri etkin, ulusal iradeyi egemen kılmak esastır.
 4. Hıristiyanlara toplumsal düzeni bozan ayrıcalıklar verilemez.
 5. Manda, himaye kabul edilemez. Padişah ve halifelik makamı kurtarılmalıdır.

Erzurum Kongresi Önemi:

 • Bölgeseldir.
 • Kararları ulusaldır.
 • Mustafa Kemal başkandır.
 • Doğu Anadolu’daki milli cemiyetler birleştirilmiştir.
 • Batı Anadolu’daki çalışmalara olumlu etkisi olmuştur.
 • Balıkesir Alaşehir kongrelerinin toplanmasını ortam hazırlamıştır.

Erzurum Kongresi Tepkileri:

 • Osmanlı hükümeti, itilaf devletleri sağ tepkiler gösterdi.
 • Padişah ve hükümet baş kaldırı olarak gördü ve bunun biteceğini duyurdu.
 • Anadolu’daki birçok askeri yetkili destekledi.

Sivas Kongresi:

 • Düzenleme kararı Amasya Genelgesi’nde edildi.
 • İstanbul, itilaf devletleri kongreyi engellemeye çalıştı, ancak Mustafa Kemal başkan oldu.

Sivas Kongresi Kararları:

 1. Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar aynen kabul edildi.
 2. Bütün milli cemiyetler Anadolu Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti olarak tek çatı altında birleştirildi.
 3. Manda kesinlikle reddedildi, Mustafa Kemal Anadolu’da Genel Kuvayi Milliye Komutanı oldu.
 4. İrade-i Milliye gazetesi çıkartıldı.
 5. Eğitim süresi dokuzdan onbeş yıla çıkarıldı.

Sivas Kongresi Önemi:

 • Ulusal kongredir.
 • Tek çatı altında bütün cemiyetler toplandı.
 • Atatürk’ün teşkilatlanma çalışmalarına son verildi.
 • Mustafa Kemal her iki kongrede başkan olarak seçilmesi ile milli mücadelenin lideri olarak kabul görüldü.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top