Önbüroda kullanılan bazı kavramlar

Reservation (Rezervasyon):

 • Rezervasyonların giriş, düzenleme, silme ve izleme bölümüdür.

Reservation Form (Rezervasyon Formu):

 • Rezervasyonun yazdırılması işlemidir.

Reservation Inventory (Rezervasyon Envanteri):

 • İki tarih arasındaki tüm odaları tek bir listede takip etmeye yarar.

Company Code (Şirket Kodu):

 • Acenta şirketi tanıtımı ve fatura bilgilerinin girildiği yer.

Company Master (Şirket Ana Bilgi):

 • Farklı acenta kodlarının tek grup halinde getirilmesi.

Rate Code (Fiyat Kodu):

 • Acenta şirket, rack rate, bayram, yılbaşı ve faaliyet tanıtımlarının yapıldığı yer.

Rate Code Control List (Fiyat Kodu Kontrol Listesi):

 • Anlaşmaların yazdırıldığı yer.

Allotment Dummy (Kontenjyan Takibi):

 • Kontenjyan takibinin yapıldığı yer.

Period Price Change (Dönem Fiyat Değişikliği):

 • Bir sonraki anlaşma fiyatının otomatik olarak uygulanması.

Period Price Change List (Dönem Fiyat Değişikliği Listesi):

 • Odaların eski ve yeni fiyatlarının görüntülendiği yer.

Breakdown (Ayrım):

 • Müşteri folyosuna basılacak olan toplam oda fiyatının pansiyona ayrılacağının tanımlandığı yer.

Stop Sales (Satışı Durdur):

 • İki tarih arası rezervasyonlar için istenilen market için satışı durdurma işlemi.

Sticker Mailong (Etiketleme ve Posta):

 • Özel günlerde (bayram, yılbaşı, evlilik yıldönümü) etiket basma ve müşteriye gönderme işlemi.

Trusty (Güvenilir):

 • Acentanın kredisi yoksa “no” der. Bu durumda self-payment dışında ödeme kabul edilmez.

Folio:

 • Otelde o anda konaklayan (inhouse) misafirlerin folio takip, düzenleme ve silme işlemlerinin yapıldığı yer.

Check In (Giriş):

 • Walk-in müşterilerin işlemi buradan yapılır.

Check Out (Çıkış):

 • Çıkış işlemlerinin yapıldığı yer.

Room Assignment (Oda Atama):

 • Rezervasyonu olan müşteriye oda blokajı atan yer.

Room Rack (Oda Rafı):

 • Tüm odaların boş, dolu, arızalı, blokajlı olduğunun belirlendiği yer.

Room Rack Dated (Tarihli Oda Rafı):

 • Hangi odanın hangi tarihte müsait olduğunun görüldüğü yer.

Current Status (Güncel Durum):

 • Otel doluluğu bilgilerini gösterir. Kaç oda satıldığı, kaç müsait odanın olduğunun görüldüğü yer.

Charge Posting (Ücretlendirme):

 • Folio düzenlemelerinin yapıldığı yer.

Folio Transfer/Split (Folio Transferi/Bölme):

 • İki folio arasında transfer işlemi.

Room Change (Oda Değişikliği):

 • Oda değişikliği işlemi.

History Folio (Geçmiş Folio):

 • Check out odaların foliyolarına bakıldığı yer.

Recall Check/Out (Check Out Geri Yükleme):

 • Yanlış check out yapılan odanın foliyosunu geri yükleme işlemi.

Exchange (Döviz İşlemleri):

 • Kur işlemlerinin görüldüğü yer.

Invoice (Fatura):

 • Fatura işlemlerinin yapıldığı yer.

Expected Musteri (Beklenen Müşteri):

 • Gelecek müşterilerin takip edildiği yer.

Housekeeping Rack (Temizlik Rafı):

 • Oda temizliklerinin takip edildiği yer.

Housekeeping Report (Temizlik Raporu):

 • Tek raporla çoğu departman raporlarının görüldüğü yer.

Maintenance (Bakım):

 • Arıza takip menüsü.

Lost Found (Kayıp Bulunan Eşyalar):

 • Kaybolan ve bulunan eşyaların bilgilerinin tutulduğu yer.

CRM (Müşteri İstek ve Şikayet):

 • Müşteri istek ve şikayetlerinin takip edildiği yer.

Phone Guide (Telefon Rehberi):

 • Telefon rehberi programı.

Phone Group (Telefon Grubu):

 • Telefon numaralarının gruplandırıldığı yer.

Internal Phone (Dahili Telefon):

 • Dahili telefonların tanımlandığı yer.

Phone Communication Control (Telefon İletişim Kontrolü):

 • Tüm telefon görüşmelerinin takip edildiği yer.

Phone Communication List (Telefon İletişim Listesi):

 • Oda telefon numarasına göre görüşme listelerinin alındığı yer.

2 thoughts on “Önbüroda kullanılan bazı kavramlar”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top