Tüketim-Tüketici-üretim ve üretim faktörleri- işletme -teşebbüs-yönetim-yönetici-profesyönelyönetici-işgören-

Tüketici ve Üretim:

Tüketici:

 • Tüketim: Üretilen mal ve hizmetleri kullanılması.
 • Tüketici: Malı ve hizmeti kullanan işletmeler ve bu hizmeti talep eden kişidir.
 • Nihai Tüketici: Bireysel ihtiyaç nedeniyle malı satın alan kişidir.
 • Endüstriyel Tüketici: Üretmek, yeniden satmak, işletme kurmak amacıyla malı hizmeti satın alan kişidir.

Üretim:

 • Tanım: Her türlü insan ihtiyacını karşılayan mal ve hizmet meydana getirme sürecidir.
 • Üretim Faktörleri:
 • Emek: İnsanın bedensel ve zihinsel katkısıdır.
 • Sermaye: Üretim faktörü için ödenen bedeldir; ticari işin kurulması ve yürütülmesi için ana para, malların tamamı, anamal ve basmalı sermaye kapsar.
 • Doğal Kaynak: Üretim için tahsis edilen yer, yeraltı ve yer üstündeki arazileri içerir.
 • Girişimci: Üretim faktörlerini bir araya getirip üretim yapan kişidir.
 • Üretim Faktörlerinin Aldığı Paylar:
 • Emek: Ücret.
 • Sermaye: Faiz.
 • Doğal Kaynak: Rant.
 • Girişimci: Kar.

İşletme:

 • Başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak için mal ve hizmet üreten ekonomik birimdir.
 • Pazar için üretim yapar, kendisi için üretim yapanlar işletme değildir.
 • İşletme ve Teşebbüs Farkı: İşletme teknik birim iken, teşebbüs hukuki, iktisadi, mali birimdir. Örneğin, Sabancı Holding birden fazla işletmeye sahip bir teşebbüstür.

Yönetim ve İşgören:

 • Yönetim:Başkalarının aracılığıyla belirli bir amaca ulaşma sürecidir.
 • Yönetici: Üretim faktörlerini ve mal/hizmet üretimini başkaları adına belirli bir ücret karşılığında gerçekleştiren kişidir.
 • Profesyonel Yöneticilik: Yönetim işinin bir meslek haline gelmesiyle ilgilidir. Küçük işletmelerde genellikle sahip ve yönetici aynı kişidir; ancak büyük işletmelerde sahip ve yönetici farklı olabilir.

İşgören (İşçi):

 • Belirli bir ücret karşılığında işletmeye fiziksel ve zihinsel katkı sağlayan kişidir.
 • Ekonomik Anlamda: Bireyin yaşamını sürdürmek veya yükseltmek amacıyla girdiği bedensel ve zihinsel çabadır.
 • Toplumsal Anlamda: Çalışma yaşamında başkalarıyla ilişki kurma, onlarla birlikte yaşama çabası içerir.
 • Psikolojik Anlamda: Çalışana, saygınlık ve doyum sağlayan bir olgudur.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top