Turizm Şekilleri-Turistin yaşına,geldiği yere göre…

Turizm şekilleri turistin sayısına göre şu şekildedir:

 • Bireysel turizm, kişinin tek başına seyahat ettiği özgür bir şeklidir.
 • Kitle turizmi, sayıca fazla insanın topluca seyahat ettiği, genellikle tur operatörleri ve seyahat acentalarıyla düzenlenen bir türdür.
 • Kolektif grup turizmi, tanıdık insanlar arasında dernek, işletme gibi kuruluşlar tarafından düzenlenen seyahatleri içerir.

Turistin geldiği yere göre:

 • İç turizm, ülke içinde gerçekleşen turizmi ifade eder.
 • Dış turizm, ülke dışında gerçekleşen turizmi ifade eder. iki türü vardır.
 • Aktif dış turizm, Yurtdışından ülke içine gelinmesi
 • Pasif dış turizm, ülkenin vatandaşlarının yurtdışına çıkmasını ifade eder.

Katılanların yaşlarına göre:

 • Gençlik turizmi, 15-25 yaş arasındaki gençleri kapsar ve genellikle gençlik kampları içerir.
 • Orta yaş turizmi, belirli gelire sahip evli ve çocuklu kişileri hedef alır ve hizmetleri buna göre seçer.
 • Üçüncü yaş turizmi, çalışma hayatını tamamlamış bireyleri kapsar; ülkemizde yaylalara, yurtdışında ise dünya turuna çıkma eğilimindedir.

Katılım süresine göre turizm:

 • Kısa süreli turizm genellikle dört geceden az sürer; günlük veya hafta sonu aktiviteleri, fuarlar, festivaller gibi etkinlikleri içerir.
 • Uzun süreli turizm yaz aylarında gerçekleşir ve dört geceden fazla süren paket turları içerir.

Mevsimine Göre Turizm


Yaz turizmi: yaz mevsimi boyunca gerçekleştirilen deniz kum güneşin olduğu kültürel aktivitelerin olduğu turizm şekli
Kış Turizmi: Kış mevsiminde gerçekleştirilen kayak sporu gibi faaliyetleri içeren turizm şekli

Ulaşım Aracına Göre Turizm:

Turizm Türleri ve Kullanılan Ulaşım Araçları:

 1. Karavan Turizmi:
 • Karavanlarla gerçekleştirilen turizm, insanların ihtiyaçlarını kendi kendilerine karşılayabildikleri bir seyahat biçimini ifade eder.
 1. Gemi Kruvaziyer Turizmi:
 • Tatil amacıyla konaklamalı gemilerle yapılan turizm türüdür; denizlerde seyahat edilir ve gemide konaklama imkanı sunulur.
 1. Yat Turizmi:
 • Yatlarla yapılan turizm, insanların tekne üzerinde bir gezinti yapmalarını ve genellikle tekneyi terk etmeksizin deniz üzerinde seyahat etmelerini içerir.
 • Demir Yolu Turizmi:Farklı özelliklere sahip trenlerle yapılan turizmi ifade eder; demiryolu üzerinde seyahat edenlerin tercih ettiği özel tren türlerini içerir.

Gelir Düzeyine Göre Turizm Türleri:

 1. Sosyal Turizm:
 • Düşük gelirli grupların katılımından kaynaklanan seyahat hareketidir; genellikle ekonomik olanaklara sahip olmayan kişileri kapsar.
 1. Lüks Turizm:
 • Gelir düzeyi yüksek bireylerin veya grupların gerçekleştirdiği turizm şeklidir; genellikle özel ve konforlu hizmetleri içerir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top