Turizm ve Fiziksel Çevre

Turizmin fiziksel çevre üzerindeki olumlu etkileri

 1. Tarihi Alanların Korunması: Turizm, tarihi alanların korunmasına katkıda bulunabilir. Ziyaretçilerin ilgisi ve gelir, tarihi alanların bakım ve restorasyonunu destekleyebilir.
 2. Restorasyon Projeleri: Turizm, eski hanlar, kışlalar, sarnıçlar, kaleler gibi tarihi yapıların restore edilip turistik tesislere dönüştürülmesi projelerine finansal destek sağlayabilir.
 3. Çevrenin Korunması: Turizm, belirli bölgelerde çevre koruma alanlarının oluşturulmasına teşvik edebilir. Ulusal parklar, turizmle birlikte bölgedeki doğal ve kültürel varlıkları koruma amaçlı olarak kullanılabilir.
 4. Kalkınma Etkisi: Turizm, tarım veya sanayi ile kalkınmanın zor olduğu bölgelerde ekonomik canlılık getirebilir. Bu, turizmle ilgili işletmelerin açılması ve istihdamın artması şeklinde ortaya çıkabilir.

Şunlar da vardır:

 • Önemli doğal alanların korunması
 • Arkeolojik, tarihi yerler ve mimari karakterlerin korunması
 • Eski yapıların yeni kimlikleriyle hayatta kalmasını sağlaması
 • Çevre kalitesinin geliştirilmesi
 • Çevre değerinin artırılması

Altyapının geliştirilmesi

 • Çevresel bilinç ve temizlik bilincinin geliştirilmesi

Turizmin fiziksel çevre üzerindeki olumsuz etkileri:

 1. Ses Kirliliği: Yoğun turistik alanlarda artan ses kirliliği, çevresel kaliteyi düşürebilir.
 2. Çöp ve Atık Sorunu: Turistik bölgelerde artan turist sayısı, çöp ve atık yönetimini zorlaştırabilir.
 3. Betonlaşma: Yüksek turist yoğunluğu, altyapı geliştirmek ve konaklama ihtiyacını karşılamak için betonlaşmayı artırabilir.
 4. SİT Alanı Kirlenmesi: Koruma altındaki doğal alanlara yapılan plansız müdahaleler, SİT (Sİt alanı, Arkeolojik Sit Alanı) alanlarının kirlenmesine neden olabilir.
 5. Doğal Manzaranın Bozulması: Kitle turizmi, doğal manzaraların aşırı ziyaret edilmesi ve tahrip edilmesine yol açabilir.

Topluca Şunlardır:

Hava kirliliği

 • Ozon tabakasının parçalanması
 • Su kirliliği
 • Biyolojik çeşitlilikteki kayıplar
 • Toprak kirliliği
 • Orman tahribatı
 • Florada¹ bozulma
 • Deniz kirliliği
 • Faunada bozulma
 • Deniz seviyesinin yükselmesi
 • Asit yağmurları
 • Çölleşme
 • Gürültü kirliliği
 • İklim değişiklikleri
 • Besin kirliliği
 • Toprak erozyonu
 • Radyoaktif kirlenme
 • Nükleer kazalar
 • Nükleer atıklar
 • Küresel ısınma ve iklim değişikliği
 • Kültürel mirasın kaybı

Türk turizminde çevre sorunları:

 1. Tarım Alanlarına Zarar: Turistik tesislerin genişlemesi, tarım alanlarının zarar görmesine neden olabilir.
 2. Yanlış Yapılaşma: Plansız ve kontrolsüz yapılaşma, çevresel dengenin bozulmasına yol açabilir.
 3. Yeraltı ve Yerüstü Kaynakların Azalması: Turizm faaliyetleri, yeraltı su kaynaklarını azaltabilir ve yerel ekosistemleri etkileyebilir.
 4. Çevre Bozulması: Kıyı bölgelerinde yapılaşmanın kontrolsüz olması, deniz kenarındaki doğal çevrenin bozulmasına neden olabilir.
 5. Altyapı Sorunları: Turistik bölgelerde altyapı eksikliği, kanalizasyon gibi sorunlara neden olabilir.

Umarım bu açıklamalar, turizmin çevre üzerindeki etkilerini anlamanıza yardımcı olur.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top