Turizm ve Toplumsal Çevre

Turizm ve Toplumsal Çevre: Olumlu ve Olumsuz Etkiler

Olumlu Etkiler:

 1. Kırsal Turizmin Gelişmesi ve Kentleşme:
 • Kırsal alan yaratılması, bölgede yeni iş imkanlarını beraberinde getirir. Çağdaş endüstri toplumları ve kültürel değerlerin benimsenmesi, kentsel uygarlıkların bütünleşmesini sağlar. Turizm kuruluşları, kırsal bölgede ortaya çıkarak toplumsal tekdüzelik bozar, toplumun değişik özellikleri ve yapısı kümeleri sayısını artırır.
 1. Turizm Hoşgörü Ortamını Geliştirir:
 • Farklı toplumlardan gelen bireyler, bilgi alışverişi yapar, kültürlerini yakından tanır, dostluk ve arkadaşlıklar oluşturur.
 1. Kadın Haklarında İlerlemeye Yardımcı Olur:
 • Az gelişmiş ülkelerdeki kadınlar, turizm sayesinde aile içine sıkıştırılmış rollerinden özgürleşip ekonomik katkı sağlayabilir. Örneğin, İslam ülkelerindeki kadınlar otellerde çalışmaya başlamasıyla geleneksel rolde değişiklik yaşanır, kadınlar da geçimlerine katkı sağlanmış olur.
 1. Yerel Halkın Tarihi ve Kültür Değerlerine Sahip Çıkma Bilinci:
 • Bölge halkı, sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleri turiste sunar. Elde edilen gelir nedeniyle bu değerlere sahip çıkmak ister.
 1. Çevre Bilincinin Gelişmesine Yardımcıdır:
 • Turizm, bölgedeki çevresel değerleri ürün olarak sunarak çevre bilincinin artmasına katkıda bulunur.
 1. Temizlik Bilincinin Gelişmesine Yardımcıdır:
 • Örneğin, Kore’de tuvaletlerin temiz tutulması ve istasyon yakınında tuvalet yapılması temizlik bilincini artırır.
 1. Boş Zamanı Kullanma Alışkanlığını Geliştirir:
 • Çeşitli sporlar yapma, başka ülkeler hakkında bilgi toplama çabaları, boş zamanın etkili kullanılmasına yönelik alışkanlıkları destekler.
 1. Yeni Toplumsal Kurumların Ortaya Çıkmasına Neden Olur:
 • Turizm işletmeleri, bölgenin kültürel ve doğal değerlerini korumak için bazı gönüllü dernekler kurabilir.

Olumsuz Etkiler:

 1. Turist ve Bölge Halkı İletişimini Etkileyen Unsurlar:
 • Turist grupları ihtiyaçlarını turizm işletmeleri tarafından karşıladığı için bölge halkının yardımına gerek duymaz. Dil farkı, anlaşmazlıklar ve iletişim sorunları iletişimi olumsuz etkileyebilir.
 1. Yabancı Düşmanlığı Artabilir:
 • Halk, yaşam biçimine yapılan müdahalelerden rahatsız olabilir ve yabancı düşmanlığında artış gözlemlenebilir.
 1. Turistleri Taklit Olumsuz Yönlenmeye Neden Olabilir:
 • Bölge halkı, turisti taklit etmeye çalışabilir, ancak turistlerin tatil psikolojisi, taklit edilen davranışların anlamsız olmasına yol açabilir.
 1. Kültür Ticarileşebilir ve Yok Olabilir:
 • Bilinçsiz kullanım, kültürel değerlerin ticarileşmesine ve yok olmasına neden olabilir.
 1. Suç Oranında Artış Olabilir:
 • Örneğin, New York, Londra, Miami gibi yerlerde yüksek suç oranları, bölge halkını ve ziyaretçileri düşündürebilir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top