Türkiyede İklim

Başlık: Türkiye’nin İklim Faktörleri ve Özellikleri

 1. Türkiye İklimini Etkileyen Faktörler:
 • Küresel Faktörler: Genel küresel iklim paternleri.
 • Mikro Klima Faktörler: Küçük ölçekli, spesifik coğrafi alanlara özgü iklim etmenleri.
 • Bölgesel ve Yerel Faktörler: Türkiye’nin farklı bölgelerini etkileyen özel iklim etkenleri.
 1. Sıcaklık Kuşakları:
 • Türkiye’nin konumu ve enlem değeri, Akdeniz iklimi etkisi altında özel iklim özellikleri sergiler.
 1. Türkiye’yi Etkileyen Basınç Merkezleri:
 • İzlanda ABM, Akdeniz ABM, Basra ABM, Sibirya ABM, Azor ABM.
 • Yaz Durumunda: Tropikal hava kütleleri, Azor Yüksek Basıncı, Basra ABM, Avrupa Karadeniz ve iç kesimler.
 • Kış Durumunda: Kutupsal hava, İzlanda Alçak Basınç, Akdeniz ABM, Sibirya YBM.
 1. Türkiye İkliminde Hava Kütleleri:
 • Kutupsal hava kütleleri, tropikal hava kütleleri, Akdeniz hava kütleleri.
 1. Bölgesel ve Yerel Faktörlerin Etkisi:
 • Yöresel Farklılıklar: Türkiye’nin farklı bölgelerindeki iklimdeki çeşitlilik.
 • Çevre ve Denizlerin Etkisi: Akdeniz’in Türkiye’ye etkisi ve iç kesimlerdeki karasal etkiler.
 • Sıcaklık Farkları: Anadolu’nun kütlesel yükseltisinden kaynaklanan sıcaklık farkları.
 • Orografik Etkiler: Dağların konumlarından kaynaklanan iklim etkileri.
 • Karasallığın Etkisi: Denizden uzaklık, yükselti ve coğrafi faktörler.
 1. Dış Etkiler:
 • Kuzey Afrika ve Arabistan: Güneydoğu Anadolu’yu etkiler.
 • Sibirya: Anadolu’ya etki eder.
 1. Mikro Klima Alanları:
 • Örnekler: Iğdır ve Rize.

Başlık: Yükseltinin İklim Üzerindeki Etkisi ve Türkiye’nin İklim Özellikleri

 1. Yükseltinin Etkisi:
 • Batıdan doğuya artan yükselti, Türkiye’nin iklimini etkiler.
 • Doğu Anadolu’da ortalama yükselti 2000 metredir.
 1. Yükseltinin Sıcaklık, Yağış ve Karasallık Üzerindeki Etkileri:
 • Yüksek Yükselti:
  • Sıcaklık düşer.
  • Yağış miktarı artar.
  • Kış ve yaz mevsimi belirginleşir.
  • Kar örtüsü, don ve çığ olayları görülür.
  • Karasallık etkisi artar.
 • Düşük ve Orta Yükselti:
  • Kar yağışı ve don olayları görülür.
  • Yükselti ortaysa don olayları devam eder.
 • Batı Anadolu, Orta Anadolu, Doğu Anadolu:
  • Yükselti sırasıyla az, orta ve yüksektir.
 1. Türkiye’de İklim Alanları ve Sıcaklık:
 • Sıcaklık Dağılımı:
  • Yıllık ortalama sıcaklığın en yüksek olduğu yer Mardin Kocatepe’de 48°C’dir.
  • En düşük sıcaklık Van Çaldıran’da -46°C’dir.
  • Enlem etkisi ile sıcaklıklar şu şekildedir: Antep 18, İzmir 17, Çanakkale 14, Samsun 14.
 1. Temmuz Ayı Ortalama Sıcaklık Dağılımı:
 • Karasallık ve yükselti etkileri gözlemlenir.
 • Güneydoğu Anadolu en sıcak bölgedir, kuzeydeki Doğu Anadolu en düşük Hava kütlesi etkisine sahiptir.
 1. Ocak Ayı Ortalama Sıcaklık Dağılımı:
 • Kıyı kesimler, Akdeniz kıyıları ve güneydoğu Anadolu sıcaktır.
 • İç kesimler, doğu Sibirya etkisiyle soğuktur ve donlu günler yaşanır.

Yükselti, iklim özelliklerini belirgin bir şekilde etkiler ve Türkiye’nin coğrafi çeşitliliğini ortaya koyar.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top