Türkiye’de Turizmin Gelişimi:

Cumhuriyet Öncesi:

 1. İlk ve Orta Çağlar: Termal kaynaklar ve din merkezleri, turistik ilgiyi çekti.
 2. Haçlı Seferleri: Haçlılarla yapılan seferler, transit geçiş imkanlarını oluşturdu.
 3. Selçuklu Dönemi: Kervansaraylar turistlere ev sahipliği yaptı; özellikle Selçuklu Kervansarayları otelleri şekillendi.
 4. Osmanlı Dönemi: Sergi-i Umumi Osmaniye ile ilk modern turizm hareketi başladı; Edirne Auberge de l’etoile ve hanlar turizme hizmet etti.
 5. Büyük Londra Otelleri, Pera Palas Oteli, Orient Express’i bu dönemde oluştu(17.01.24)

Cumhuriyet Dönemi – Planlı Dönem Öncesi:

 1. Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu: Türkiye’nin ilk broşürleri, afişleri ve karayolu haritaları bu kurum aracılığıyla basıldı. (eski adı Türk Seyyahin Cemiyeti ardından Türkiye Turing Klubü sonra Türkiye Turing Otomobil Kurumu oldu)17.01.24
 2. Turizm Ticaret Bakanlığı: İktisat Vekaleti altında turizm, bu dönemde organize bir şekilde yönetilmeye başlandı.
 3. Turizm Müesseseleri Teşvik Kanunu,kredi verebilmek için turizm bankası oluşturuldu.(17.01.24)

Planlı Dönemli Turizm:

 1. Kalkınma Planları: Turizm, kalkınma planlarında öncelikli bir sektör olarak yer aldı.
 2. Birinci Dönem: Turizm, ödemeler dengesine, iş olanaklarına ve Türk turizmine tatil imkanı sunarak gelişti. Turizm eğitim kurumları kuruldu ve sosyal turizme odaklandı.
 3. Serbest Piyasa Dönemi: Turizmi teşvik kanunu çıkarılarak serbest piyasa koşullarına geçildi. Doğal güzellikler ve spor turizmi üzerine odaklandı, devlet desteği azaldı.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top