Tur Yönetimi Kavramı Final

Tur Yönetimi Kavramı

Tur Yönetimi: Gezinin sorun şekilde gerçekleşmesi için misafir memnuniyetine ve işletmenin çıkarlarına önem veren ve içinde detay barındıran çok yönlü bileşenlerden oluşan aşamalı ve emek yoğun bir süreçtir.

Tur Yönetiminde Yapılan Detaylar

 • Varılacak destinasyonun konumu ücreti mesafesi araştırılır
 • Tur aracının denetlenmesi
 • Mola dinlenme gezme sürelerinin hesaplanması
 • Memnuniyet anketi gönderilmesi
 • Masraf dosyasının düzenlenmesi
 • Katılımcıların unuttuğu eşyaların getirilmesi

Gibi şeyler örnek verilebilir.

Tur Yönetiminin Önemi

Turist Rehberi ortaya çıkabilecek sorunları misafire hissettirmeden çözebilmelidir. Olumlu atmosfer yaratmalıdır. Misafir kendini rahatta ve güvende hissedebilir.

Seyahat Acentesi için bu kavram önemli çünkü bu yönetim başarılı olursa misafirler çevresine kendi acentasını önerebilir ve bu acenta gelişebilir. Rekabet ortamında ileriye geçer ve karlılık sağlar

Tur Yönetiminde Görev Alan Elemanlar, Görevleri, ve Sorumlulukları

Operasyon Müdürü: Tura ilişkin tüm personeller ve işleyişlerinden ve bunların sevk ve idaresinden sorumlu olan kişi. Birinci derecede sorumlu kişidir.

Operasyon Sorumlusu: Müdürden sonra 2. en geniş sorumluluğu olan personeldir.

Opersyonlara ilişkin faaliyet planı oluşturur.  Turların pazarlanmasını satılmasını sağlar. Turda hizmet alınacak tüm kurum kuruluş ile koordinasyon içindedir

Rezervasyon Sorumlusu: Turun zamanında aksatılmadan yapılmasında etkilidir.

Tur Lideri: Tur eskortu, Acenta temsilcisi olarak nitelendirilir. Giriş çıkış kontrolü yapar. Turun günlük harcama kaydını tutar, rezervasyonları birkaç gün önceden teyit eder, hizmetin kalite standartını kontrol eder, sorunları iletmek veya çözmek, Tur sonu raporu hazırlayarak ilgili departmanlara bunu sunmak

Grup Başkanı: Grubu satın almaya yönlendirir, sosyal otoritesi bulunan kişilerdir. Katılımcı ve turist rehberi arasındaki etkileşimin güçlenmesinde rol oynar.

Turist Rehberi: Misafirleri belirli program dahilinde gezdirir ve anlatılar yapar.

Yerel Rehberler ve Müze Rehberleri: Yerel rehber evet yurtdışında da rehberlik yapar ama o ülkedeki rehberde onların yanında bulunur. Bu yurtdışındakiler oraya gelen gruba hizmet verir.

Müze Rehberleri: Belirli ziyaret noktasına belirli sürede hizmet veren rehberlerdir.

Apranti Rehber: Turizm Rehberliği bölümü okuyan kişilerdir yardımcıdır. Valiz taşır kişi sayımı yapar. Küçük işleri yapar.

Bölge Sorumlusu Bölge Yöneticisi Bölge Rehber Sorumlusu:

Back to back gruplarının ziyaret ettiği destinasyonlarında görev yapan rehberlerden ofis elemanlarından sorumlu olan kişidir.

 Repler: Representive yani temsilcidir. Tur operatörü temsilcidir rez yapar misafire bilgi verir.

Çolakoğlun’a göre repler “paket tur satın alarak tatile çıkan kişilerin büyük bir bölümü için tur operatörünün kendisine dönük yüzüdür.”

Transfer Sorumlusu/ Transfer Şefi: Araçların hareket saatini kaydeder. Transfer işlemini planlar ve organize eder.

Transfermen: Transfer işlemine bizzat eşlik eden kişidir.

Rehberli Turların Tercih Edilme Nedenleri

 • Gezilen bölge hakkında kolay bilgi edinmek
 • Yerli dil bilmemek
 • Eğlenceli zaman geçirmek
 • Özel bilgiler edinmek
 • Güvenlik
 • Yeni insanlarla tanışmak
 • Bir gruba dahil olma avantajı ve psikolojisi

Tur Yönetiminde Turist Rehberlerinin Yetki VE Sorumlulukları

 • Güçlü liderlikle grup ruhu oluşturmak
 • Öğrenme ortamı yaratmak
 • Tur yönetmek ve sorunları çözmek
 • Seyahat işletmesinin kurallarına uymak.

Tur Yönetiminde Turist Rehberlerinin Turiste Karşı Sorumlulukları

Ani gelişen olaylara karşı çözüm bulmak

Bilinmeyene ziyaretçileri götürmek

Öyküler anlatması

Yorumlama gücü ile olayları anlatmak

Tur Yönetiminde Turist Rehberlerinin Destinasyon Kaynaklarına Karşı Sorumlulukları

Tur rehberi yorumlayıcı rolü ile turistleri doğayı ve kültüre karşı sorumlu olmalarına teşvik etmelidir.

Tur Yönetiminde Turist Rehberlerinin Yerel Halka Karşı Sorumlulukları

Misafirperverlik anlayışı geliştirmek, yerel üretimi ve tüketimi teşvik edip ekonomiyi canlandırmak

Tur Yönetiminde Turist Rehberlerinin Kendilerine Karşı Sorumlulukları

Rehber bilgilerini sürekli güncellemeli ve yeteneklerini geliştirmeye devam etmelidir.

Tur Yönetiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • Ayrımcılık yapmamak
 • Farklı ruh hallerine karşı duyarlı olmak
 • Sorunları çözmek
 • Ekipmanların nasıl kullanılacağını bilmek
 • Katılımcılara oyun oynatmak
 • Katılımcıların tatilde olduğunu unutmamak
 • Mesleki etik kurallarına uymak

Hu ve Wall’a göre:

 • Profesyonel bir hizmet sağlamak için:
 • Kanun kural ve düzenlere uymak
 • En az etki eden ilke ve uygulamaları uygulamak
 • Hizmete ödenenden ayrı fazladan verilen kazanç ve alışveriş ilkeleri
  • Fazla kazanç talep etmemek
  • Komisyon almak uğruna sürekli aynı hediyelik eşyacıya götürmemek
 • İş birliği ruhunu özendirme

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top