Finansal Okuryazarlık

İşletmenin Gelir ve Giderlerini Gösteren Tablolar

               İşletmenin Gelir ve Giderlerini Gösteren Tablolar              Mali Tablolar 1.Temel Finansal Tablolar BİLANÇO TÜRLERİ       Biçimine Göre; Hesap Tipi Bilanço: Aktif pasif kalemler muhasebede kullanılan hesap çizelgesine karşılıklı olarak yazılarak düzenlenir. Rapor Tipi Bilanço: Aktif ve pasif kalemlerin alt alta yazılması ile oluşur.       Kapsamına Göre: Özet Tipi Bilanço: Ayrıntılı Bilanço: Gelir Tablosu Türleri: […]

İşletmenin Gelir ve Giderlerini Gösteren Tablolar Read More »

Finansal Sistem ve Temel Kavramlar

Temel kavramlar: Mevduat Faizleri: Birikimlerini vadeli hesaba yatırıp elde edilen gelir miktarı. Cari Açık: İthalatın ihracattan fazla olması durumudur. Açık Ekonomi: Dış değişkenlerin genel olarak ekonomik sistemde yer aldığı bir ekonomik kavramdır. Finansal sistemin temel işlevleri: Finansal sistemin temel unsurları: Paranın Zaman Değeri: Gelecekte alınacak paranın, aynı miktardaki paranın bugünkü değerinden daha değerli olması ilkesidir.

Finansal Sistem ve Temel Kavramlar Read More »

Finansal Okuryazarlığa Giriş

Finsansal Okur Yazarlık: Finansal kaynakları etkin yönetmek için bilgi ve becerilerin kullanılması. Bu bilgi ve beceriler şunlardır; Finansal Tabana Yayılma Finansal okuryazarlığın tamamını içerir. Talep ve Arz tarafı olmak üzere ikiye ayrılır Talep Tarafı: Bilgi ve tavırdır. Arz Tarafı(Finansal Erişim): Talep(tüketici) Arz(Finans Sektörü) Finansal Okur Yazarlığın Kavram Modeli Finansal bilgi:Bireyin temel finans kavramları bilmesidir. Finansal

Finansal Okuryazarlığa Giriş Read More »

Scroll to Top