İşletme Yönetimi

Kuruluş Yeri Seçimi (cevresel ekonim faktor basligi duzenlendi)

Kuruluş Yeri Seçimi ve Aşamaları: Kuruluş yeri seçimi, işletmenin maliyetini, yatırımını, yerleşme düzenini ve organizasyon yapılarını etkilediği için büyük öneme sahiptir. İşletmenin varlığını sürdürebilmesi ve kar yapabilmesi için önemlidir. İşletmenin üretim dizaynında öncelik taşıyan bir unsurdur. Kuruluş Yeri Seçimini Etkileyen Faktörler: 1. Ekonomik Faktörler: Çevresel Faktörler: Yukarıdaki faktörler işletmenin kuruluş yeri seçimini etkiler ve doğru

Kuruluş Yeri Seçimi (cevresel ekonim faktor basligi duzenlendi) Read More »

İşletme Kapasitesinin Belirlenmesi ve Kapasite Türleri

İşletme Kapasitesinin Belirlenmesi ve Kapasite Türleri: İşletme, günlük, aylık ve yıllık üretim miktarını belirlemesi gerektiğinden kapasite belirleme önemlidir. İşletmenin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için kapasite belirlenmelidir. Eğer kapasite düşükse, tüketici ihtiyaçları karşılanamaz ve rekabet düşer. Aksine, kapasite yüksekse fazla üretim yapılarak ürünler satılamaz ve depolama için ek maliyetler ortaya çıkar. İşletme Kapasitesi:İşletmenin belirli bir

İşletme Kapasitesinin Belirlenmesi ve Kapasite Türleri Read More »

Talep Tahmini ve Yöntemleri

Talep Tahmini: Talep tahmini için pazar araştırmaları yapılır ve bu araştırmalar şunları içerir: Talep tahmini yanlış olursa;  gibi durumlar ortaya çıkabilir. Talep Tahmini Yöntemleri: Talep Tahmini Yöntemleri: A. Direkt Dolaysiz Yolda Talep Tahmini: 2.Yöneticinin Görüşü Alınması Yoluyla Talep Tahmini: 3.Kilit Personelin Görüşü Alınarak Talep Tahmini: B. Dolaylı Endirekt Yolla Talep Tahmini: 2.Yarı Ortalama Yöntemi ile

Talep Tahmini ve Yöntemleri Read More »

İşletme Kurma ve Aşamaları 27.02. Dersi

İşletme Kuruluş Nedenleri İşletmenin Kuruluş Kararının Alınması Yatırım:İşletme kurmak amacıyla eldeki parasal değerlerin fiziksel değerlere dönüştürülmesidir. Söz konusu paranın mal veya hizmet üretmek veya üretken bir birim oluşturmak için yatırılması anlamına gelir. Yatırım Türleri: İşletme Kurma Aşamaları: Fizibilite Etütü (Ön Araştırma, Ön Etüt): Ekonomik Etüt: Yeni kurulacak işletme için yatırım yapma kararının verimli, kararlı ve

İşletme Kurma ve Aşamaları 27.02. Dersi Read More »

Scroll to Top