Turist Rehberlerinin Rolleri Final

TURİST REHBERLERİNİN SERGİLEDİKLERİ ROLLER

 Dış YönelimliİÇ Yönelimli
LiderlikEnstrümantal Öncelik Temel Roller: Rota(yön), Erişim, KontrolSosyal Öncelik(animatör) Stres Yönetimi, Bütünleştirme(entegrasyon) Moral, Animasyon
ArabuluculukEtkileşimsel Öncelik (Tur Lideri): Temsil Etme, Organize EtmeEtkileşimsel Öncelik:(Profesyonel Rehber): Seçme, Bilgilendirme, Yorumlama, Hikayeleştirme

                     Liderlik Alanı: Enstrümantal bileşen ile iç yönelimli olarak sosyal bileşenlerden oluşur.

1-Enstrümantal Bileşen: Öncüdür. Unsurları ise şunlardır:

 • Rota (yön): Tur rotasından sorumlu olmak yol bulmak
 • Erişim: Rehber, işlemeyen bölgelerde turist grubuna liderlik ederken, ziyaretçilerin faaliyetlerine müdahale etmeme veya zarar göstermemesi sorumluluğunu üstlenir. Bu, sosyal açıdan grup güvenliğini sağlamak ve sürdürmekle ilgilidir.
 • Kontrol: Rehber, grubun güvenliğinden ve verimli yönetilmesinden sorumludur. Grubun birbirinden kopmamasını ve dağılmamasını engellemek için güvenli rotalar izler ve grubun hareket hızını takip eder. Bu, rehberin bir çoban gibi rol almasını içerir.

2-Sosyal Bileşen: grup içindeki insanların birbiriyle uyum içinde olmasını ve moralin yüksek tutulmasını sağlar. Bu bileşenin unsurları şunlardır:

 • Stres Yönetimi: Rehber, grup arasında oluşabilecek gerginlikleri önlemeye çalışır ve stresli durumlarla başa çıkmada rehberlik eder.
 • Bütünleştirme/Entegrasyon (Katalizör): Rehber, grubun sosyal açıdan bütünleşmesinden sorumludur. Grubun uyum içinde olmasını sağlar ve turistler arasında birlik ve dayanışmayı teşvik eder.
 • Moral: Rehber, grubun moralini yüksek tutar ve olumlu bir atmosfer oluşturur. Bu, turistlerin keyifli ve memnun bir şekilde turu tamamlamalarını sağlar.
 • Animasyon: Rehber, grup üyelerini eğlendirmeye çalışır ve tur sırasında atmosferi canlandırır. Bu, turistlerin deneyimlerini daha keyifli hale getirir.

Arabuluculuk alanı, dış yönelimli olarak etkileşimsel bileşen ve hiç yönelimli olarak iletişimsel bileşenden oluşur. Bu iki bileşen arasındaki ayrım, sosyal ve kültürel aracılık arasındaki farklarla benzerlik gösterir.

3-Etkileşimsel bileşen: turist rehberinin ziyaret edilen yerdeki yerel halk veya kurumlar ile turistler arasında aracılık fonksiyonu görmesini içerir. İki unsuru vardır:

 • Temsil Etme: Turist rehberi, grubu ziyaret edilen yere entegre eder ve yerel halk veya kurumlarla etkileşim kurar. Aynı zamanda, grup üyelerini de yeniden izole edebilir ve yönlendirebilir.
 • Organize Etme: Tur rehberi, tur sırasında turistlerin ihtiyaçlarını karşılamaktan sorumludur. Bu, turistlerin konaklama, yemek ve diğer ihtiyaçlarını sağlamak için düzenlemeler yapmayı içerir.

4-İletişimsel bileşen ise, tur rehberinin temel rollerini içerir ve dört unsurdan oluşur:

 • Seçme: Rehber, grubun ilgisini çekebilecek yerleri seçer ve ziyaret rotasını belirler.
 • Bilgilendirme: Rehber, ziyaret edilen yerin izlenimlerini ve tutumlarını etkilemek amacıyla bilgi verir. Bu, turistlere bölgenin tarihini, kültürünü ve diğer önemli bilgileri aktarmayı içerir.
 • Yorumlama: Rehber, ziyaret edilen yerin kültürel ve tarihi özelliklerini yorumlar. Bu, turistlere farklı kültürlerin anlamını ve vaka farklılıklarını açıklamayı içerir.
 • Hikayeleştirme: Rehber, turistlere bölgenin hikayelerini anlatır ve turu daha ilgi çekici hale getirmek için yaratıcı anlatımlar kullanır.

Turist Rehberlerinin Rolleri

Pond’a Göre:

 • Liderlik Rolü: enstrümantal ve sosyal boyutu kapsar.
  • Enstrümantal boyut, grubu yönlendirme grup için özel erişim sağlama gruba başkanlık yapma ve grubu kontrol etme rolüdür.
  • Sosyal boyut ise stres yönetimi grubu bütünleştirme grubun moralini yüksek tutma iyi espri yapmak ve eğlendirmektir. Lider olarak ise rehberin rolü sorumluluk üstlenme organize etme mantıklı karar almak acil durumlarda başa çıkabilmektir
 • Eğitmen rolü: Rehber eğitmen rolüyle duyusal ve motor öğrenmeyi gerçekleştirir. 
  • Duyusal öğrenme değerler ilgiler duygular bakış ise ve anlayış gibi konulardır. 
  • Motor öğrenme ise yöresel dansı yöresel mutfağı gibi öğrenme becerisidir.
 • Halkla ilişkiler/ Elçilik rolü: Rehberin turistlerin o yöreye tekrar ziyaret etme niyetini artıracak şekilde o yöreyi temsil etmesidir. Rehber, yüreği açılan pencere ve yörenin özürdür
 • Ağırlayıcı rolü: aracı Eşlikçi savunucusu eğlendirici yardımcı anlatıcı rolünü kapsar.
 • Kolaylaştırıcı / yönetici rolü: rehberin turist deneyimini kolaylaştırması turisti yönlendirmesidir. Doğuştan gelen bir anlayıştır bu rolün öğretilmesi zordur.
  arabuluculuk rolünü dış yönelimli rollerini motive edici için evlene rollerini iyisi çevre yorumlayıcısı rolüdür.

Enstrümantal Liderlik Rolü

Rehberin araçsal rolüdür. Rehberin, turun rotasından, programından, yönetilmesinden, grubun güvenliğinden sorumlu olmasıdır.

Mağara turlarında rehberin sahip olması gereken özellikler:

 • Grup yönetimi
 • Koruma
 • Çift yönlü iletişim
 • Bütüncül yaklaşım
 • Duygusallık

Moscardo’ ya göre bu rol turiste şunları sağlar:

 • Turiste ne yapacağı nereye gideceği hakkında bilgi vermek
 • Güvenli ortam sağlamak için ayrıntılı bilgi sunmak
 • Çeşitli etkinliklere ait deneyimler sunmak

Sosyal Liderlik Rolü

Grup içi sorunları çözerek ortamı yumuşatmak, mizah yapmak ve grup üyelerinin birbiriyle etkileşimini sağlamaktır.

Kültürel Arabuluculuk Rolü

Kültür simsarı ya da tampon olarak da adlandırılır.

Tampon Görevi: Yerel yaşam hakkında bilgi vermek, grup etkileşimini sağlamak. Yabancılar ile tur grubu arasında tetkileşim sağlamaktır

YU ve diğerlerine göre bu rol;

Rehberin;

 • Bilgisi (Bilişsel Unsur, Kültürel farkındalık),
 • Davranışı (Davranışsal Unsur)
 • Kişiler arası iletişimi (Duyuşsal Unsur, Kültürel Duyarlılık)

Yorumlayıcı Rol

Sadece gerçek bilgiyi iletmek yerine orijinal nesneleri kullanarak ilk elden deneyimleme yoluyla ve açıklayıcı medya aracılığıyla anlam ve ilişkileri ortaya koymayı amaçlayan bir eğitim faaliyeti.

Yorumlamanın 6 temel ilkesi;

 • İlişkili: Yorumlama ziyaretçinin kişiliğine göre olmalıdır.
 • Açığa Çıkarıcı: Yorumlama bilgiye dayalıdır.
 • Sanatsal: Yorumlama birçok sanatı birleştirir
 • Kışkırtıcı: Yorumlamanın temel amacı talimat değil kışkırtmadır
 •  Bütüncül: Yorumlama bütüne hitap etmelidir. Bütün sunma amacı olmalıdır.
 • Çocuklara Özel: Çocuklara yorumlama yetişkinlere yapıldığı gibi yapılmamalıdır.

Kaynak Yönetimi Rolü

Rehberin motive edici ve çevre yorumlayıcı bileşenlerinden oluşur. Bu rol, çevrenin önemini vurgular, minimal etik uygulamaları teşvik eder ve doğal/kültürel çevrenin sürdürülebilirliğini sağlar.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top