Turist Rehberliği Genel ve Mesleki Özellikleri FİNAL1

Turist Rehberlerinin Genel Özellikleri

 • Karizmatik duruş sergileyebilmeli
  • Rehberin turda giydiği kıyafet, kişisel bakımı, aktaracağı bilgiye hakimliği karizmatik duruş sergilemesine yardımcıdır.
 • Kendini yenileyebilmeli ve Bilgilerini Güncelleyebilmeli
 • Güçlü iletişim becerisine sahip olmalıdır.
  • Güçlü iletişim becerisi için Turist Rehberi;
   • Kendini tanımalı
   • Grubu iyi dinlemeli
   • Empati kurabilmeli
   • Önyargısız ve hoşgörülü olmalı
   • Beden dilini hitap şeklini ve ses seviyesini iyi ayarlamalıdır
  • Turist Rehberi için iyi bir dinleyici;
   • Rehbere dikkatini vermeli
   • Söz kesmeden dinlenilmeli
   • Yargılama suçlama yapmamalı
   • Başka işlerle uğraşmamalıdır
  • Turist Rehberlerinin iletişimde yaptığı hatalar;
   • Emir vererek konuşmak
   • Tehtid etmek
   • Sürekli uyarmak
   • Eleştirmek
   • Yargılamak
   • Suçlamak
   • Alay etmek
 • Anlaşılabilir dil kullanmalı
  • Bireysel Dil Kullanımını Etkileyen Unsurlar;
   • Kültür
   • Dil içi ve dil dışı bağlam: Rehber duruma göre kişiye “sen” yada “siz” diyebilir
   • Saygın dil kullanma eğilimi: Kişinin yaşadığı bölge genelde dile yansır. Mesela “K” harfi yerine biri “g” harfi çıkartabilir. Örneğin “kapı” yerine “gapı” der.
   • Cinsiyet Yaş
   • Dinleyiciye göre dil tasarımı ve konu: Örneğin bir bebekle konuşurken bebek dili kullanılması yetişkin biriyle konuşurken normal şekilde konuşulması
 • Dostça tavırlar sergilemeli:
 • Destinasyon hakkında derin bilgi sahibi olmalı
 • Grupla etkileşim içinde olmalı
 • İlgi çekici anlatım yapmalı
 • Gözlemci kişiliğe sahip olmalı
 • Misafirperver olmalı
 • Dışa Dönük Kişiliğe sahip olmalı
 • Sorumluluk sahibi olmalı

Turist Rehberlerinin Mesleki Özellikleri

 • Zamanı iyi yönetebilmeli
 • Örgütsel davranış sergilemeli
 • Acil tıbbi durumlar için hazırlıklı olmalı
 • Çok dilli olmalı
 • Liderlik özelliklerine sahip olmalı
  • Cohen’e göre turist rehberleri liderlik rolü için şunlara sahip olmalıdır:
   • Araçsal rol: Yol tarifi vermek, gezdirmek ve güvenli şekilde grubu ulaştırmak
   • Sosyal Rol: Grup içinde güzel bir atmosfer yaratmak
   • İnteraktif rol: Rehberin, grup tur varış yeri tur tedarikçileri ile koordinasyon içinde olabilmesi
   • İletişimsel Rol: Doğruyu yaymak ve bilinmeyeni açığa çıkarmak
  • Howard ve diğerlerine göre ise:
   • Enstrümantal Liderlik: Organizasyon yapmak, güvenliği sağlamak
   • Sosyal Liderlik: Grubu uyumlu hale getirmek
 • Kaliteli mizah anlayışı
 • Geribildirim almalı
 • İyi bir rota bilgisine sahip olmalı
 • Enerjisi yüksek olmalı
 • Yöresel bilgi sahibi olmalı
 • Sorular ile başa çıkabilmeli
  • Turist Rehberlerine sorulan zor sorular:
   • Cevapları olmayan sorular
   • Tartışmaya açık sorular
   • Mahremiyet ile ilgili sorular
   • Küçük düşürücü ve karşı çıkıcı sorular

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top