Finansal Okuryazarlığa Giriş

Finsansal Okur Yazarlık: Finansal kaynakları etkin yönetmek için bilgi ve becerilerin kullanılması.

Bu bilgi ve beceriler şunlardır;

  • Bireyin Finansal bilgi düzeyi
  • Bilginin kavranıp ne kadar uygulandığı
  • Finansal ürün bilgisi
  • Finsansal kavram bilgisi
  • Karar verebilme becerisi
  • Finansal planlama

Finansal Tabana Yayılma

Finansal okuryazarlığın tamamını içerir. Talep ve Arz tarafı olmak üzere ikiye ayrılır

Talep Tarafı: Bilgi ve tavırdır.

Arz Tarafı(Finansal Erişim): Talep(tüketici) Arz(Finans Sektörü)

Finansal Okur Yazarlığın Kavram Modeli

Finansal bilgi:Bireyin temel finans kavramları bilmesidir.

Finansal Tutum: Bireyin daha önce yaşadığı çeşitli deneyimler sonucu düzenli bir finansal tavır sergilemeleridir.

Finansal Davranış: Bireylerin, kişisel bütçelerini izlemeleri, kişisel borç ve kredilerini yönetebilmeleri, kısa ve uzun vadede yatırımlarını değerlendirebilmeleridir.

Algılanan risk: Tüketicilerin ürün/hizmet satın alma öncesi ve sonrası hissettikleri belirsizliğin derecesi.

Finansal Yetenek: Bireyin finansal kavramlar hakkında bilgi sahibi olup bu bilgileri uygulayabilme becerisidir:

Finansal İyileşme

1Objektif Ölçümler: Gelir, Net değer, Tüketim

2Finansal Başarı

3Finansal Davranış: Nakit Yönetimi, Kredi Yönetimi, Planlama vb.

4-Öznel Algılar: ikiye ayrılır

  • Finansal Tutum:Bilgi Güven
  • Finansal Bilgi: Yerleşik Faiz Oranları, Enflasyon

Finansal Okuryazarlığın Ölçülebilmesi

Finansal Hesaplama Düzeyi Formülü

A=a(I+n.1): Basit faiz işlemi(Yatırdığınız paranın vadesi bir ay da olsa üç ay da olsa bir yıl da olsa dönem boyunca anapara üzerinden elde ettiği faize basit faiz)

Bileşik Faiz:her dönem daha önceki dönemlerin faiz tutarlarının da faiz kazanması

1000 TL'yi %2 faiz ile 3 yıl boyunca bankada tutmaya karar veren biri bileşik getiri hesaplamasıyla bu yatırımı değerlendirebilir. Şöyle ki başlangıçtaki değer olan 1000 TL bu faiz ile ilk yıl 20 TL kazanç getirir. Bu getiri ve anapara toplamda 1020 TL yapar. İkinci yıl 1020 TL 20,4 TL kazanç getirir.


2 thoughts on “Finansal Okuryazarlığa Giriş”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top