Nakber

Turist Rehberliği Rolleri

Liderlik alanı:Dış yönelimli olarak enstrümantal bileşen, iç yönelimli olarak sosyal bileşenden oluşur. Enstrümantal bileşen: Sosyal bileşen: Arabuluculuk alanı:Dış yönelimli olarak etkileşimsel bileşen, hiç yönelimli olarak iletişimsel bileşenden oluşur. Etkileşimsel bileşen: İletişimsel bileşen: Turist rehberinin rolü: Arabuluculuk rolü: Liderlik alanı, turist rehberinin grup liderliği yapması ve turun başarılı bir şekilde yönetilmesinden sorumlu olmasıyla ilgilidir. Bu alan […]

Turist Rehberliği Rolleri Read More »

Paket Turda Operasyonel İşlemler

Rotasyon: Oturma düzeni. Ilıca: Sıcak suyun olduğu yer. Otel resepsiyonlarının numarasını neden almalıyız? Voucher nedir? Not: Hoca derste alaçatı, ılıca, ıldır hakkında konuştu. Tur Öncesi Hazırlıklar Amaç: Tur Operatörlerinin, rehberine tur öncesi yolcular hakkında, seyahatın nasıl gerçekleştirileceği bilgi vermesidir. Tur Dosyası Oluşturulması (Tur Rehberine verilen dosya) Dosyada Bulunması Gerekenler Oda Dağıtım Listesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Paket Turda Operasyonel İşlemler Read More »

Önbüroda kullanılan bazı kavramlar

Reservation (Rezervasyon): Reservation Form (Rezervasyon Formu): Reservation Inventory (Rezervasyon Envanteri): Company Code (Şirket Kodu): Company Master (Şirket Ana Bilgi): Rate Code (Fiyat Kodu): Rate Code Control List (Fiyat Kodu Kontrol Listesi): Allotment Dummy (Kontenjyan Takibi): Period Price Change (Dönem Fiyat Değişikliği): Period Price Change List (Dönem Fiyat Değişikliği Listesi): Breakdown (Ayrım): Stop Sales (Satışı Durdur):

Önbüroda kullanılan bazı kavramlar Read More »

Ön Büroda Kullanılan Sistemler

Manuel-Çarşaf Sistemi: Odanın Durumunu Ayrıntılı Şekilde Gösteren plandır Manuel Sistemde Giriş Kayıt İşlemleri Kullanılan Kayıt Kartı: Hotel Accommodation of Registered Form 2.Manuel Sistemde Serbest Sayfa: (Manuel Tablolar) Manuel Sistemde Oda Planları: Manuel Sistemde Kasa ve Muhasebe İşlemleri: Manuel Sistemde Rezervasyon Kayıt İşlemleri: Mekanik (Makinalı Folio-Whitney Sistem Rack System) Sistemi: Makinalı Folio Sisteminde Otelin Günlük Hasılatının

Ön Büroda Kullanılan Sistemler Read More »

Tur Rehberi Rolleri

Liderlik alanı, dış yönelimli olarak enstrümantal bileşen ve iç yönelimli olarak sosyal bileşenden oluşur. Enstrümantal bileşen, rehberin turun sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesiyle ilgili sorumluluklarını içerir. Bu bileşenin unsurları şunlardır: Sosyal bileşen ise, grup içindeki insanların birbiriyle uyum içinde olmasını ve moralin yüksek tutulmasını sağlar. Bu bileşenin unsurları şunlardır: Arabuluculuk alanı, dış yönelimli olarak etkileşimsel bileşen

Tur Rehberi Rolleri Read More »

Ön Büro Departmanının/Personelin Başlıca Görevleri

Ön Büro Departmanı Personelinin Genel Özellikleri: Ön büro çalışma ilkeleri: Ön büro’nun genel kuralları: Ön büro departmanı personelinin görev tanımları: Ön büro müdürü: Ön büro personelinin yönetimini gerçekleştirmek ve işlerin doğru bir şekilde tamamlanmasını sağlamak. Resepsiyon şefi: Ön büro müdürüne yardımcı olmak, ön büro personelinin çalışmasını denetlemek ve işleri organize etmek. Işin gerektirdiği eğitim seviyesi:

Ön Büro Departmanının/Personelin Başlıca Görevleri Read More »

Konaklama İşletmelerinde Ön Büronun Tanımı, Yeri ve Önemi

Ön büro, konaklama işletmelerinde misafirler ile otel arasındaki ana temas noktasıdır. İşte bu noktada önemli bir rol oynar ve şu özellikleri taşır: Ön büro departmanı, konaklama işletmelerinde en önemli birimlerden biridir çünkü müşteri deneyimini belirleyen ilk temas noktasıdır. Bu departman, müşteri taleplerini karşılamak ve memnuniyet sağlamak için sürekli olarak gelişen bir yapıya sahiptir. Ön Büro

Konaklama İşletmelerinde Ön Büronun Tanımı, Yeri ve Önemi Read More »

Konaklama İşletmeleri ve Otel

Konaklama İşletmeleri Konaklama işletmesi: Birinci derecedeki turizm işletmesi olan turistik mal ve hizmetlerin üretimini sağlayan varlıkları turizme bağlı olarak ortaya çıkan işletmelere denir. Konaklama İşletmelerinin Sınıflandırılması Geleneksel Konaklama İşletmeleri: Otel İşletmeleri: Direk müşteriye yönelik ve konaklamaya ilişkin turizm işletmeleridir. Basit bir hizmetten bir endüstri haline dönüşmüştür. Tamamlayıcı Konaklama İşletmeleri: Otel İşletmelerinin Tanımı ve Sınıflandırılması Otel:

Konaklama İşletmeleri ve Otel Read More »

“Turizm Endüstrisi ve İşletme Çeşitleri: Yiyecek İçecek, Seyahat ve Yan Turizm işletmeleri”

Turizm endüstrisi genel yapısı: Turizm endüstrisi: Turizm endüstrisinin sağladığı katkılar: Turizm işletmelerinin tanımı ve sınıflandırılması:Turizm işletmeleri, seyahat ve konaklama ihtiyaçlarının tatminine yarayan mal ve hizmetlerin üretilmesi ve pazarlamasını sağlayan ekonomik bir birimdir. Turizm işletmelerinin sınıflandırılması: Seyahat işletmelerinin sınıflandırılması:İki grupta sınıflandırılır: Toptancı seyahat işletmeleri (tur operatörleri): Talep ortaya çıkmadan önce ulaşım, konaklama ve barış yerlerindeki diğer

“Turizm Endüstrisi ve İşletme Çeşitleri: Yiyecek İçecek, Seyahat ve Yan Turizm işletmeleri” Read More »

Toplumsal Alanda Yapılan Devrimler

Toplumsal Alanda Yapılan Devrimlerin Amaçları: Sapka Kanunu: Tekke ve zaviyelerin, türbelerin kapatılması: Ölçü birimleri değişimi: Hafta Tatili Kanunu: Rakamlar Değişikliği: Not: Takvim ve ölçü birimlerindeki değişiklik hem ülke içi hem uluslararası ilişkiler için iken rakamların değiştirilmesi ise sadece ülke içi durum ile alakalıdır. Soyadı Kanunu: Kadınlara Siyasal Hak Verilmesi:

Toplumsal Alanda Yapılan Devrimler Read More »

Scroll to Top