İşletme Kurma ve Aşamaları 27.02. Dersi

İşletme Kuruluş Nedenleri

 1. Miras:
 • Bazı insanlar kendinden sonraki gelecek nesillere miras bırakmak ister.
 1. Bağımsız İş Yapma İsteği:
 • Kişinin kendi kendine karar vermede özgür olma isteği.
 1. Sosyal İtibar Sağlama:
 • Toplum içinde işletme sahibi olmanın güç ve nüfuz kazandırma isteği.
 1. Diğer Fırsatların Yokluğu:
 • Ek gelir elde etme amacıyla, sermayenin değerlendirilme isteği.
 1. Bir Düşünceyi/Misyonu Gerçekleştirme Arzusu:
 • Belirli bir düşünceyi veya misyonu gerçekleştirmek isteği.
 1. Kazanç Sağlama Arzusu:
 • Finansal olarak kazanç elde etme isteği.

İşletmenin Kuruluş Kararının Alınması

 • İşletme ekonomisinde iş kurmak bir yatırımdır; yatırım ise işletme kurmak amacıyla eldeki parasal ve fiziksel değerlerin dönüştürülmesidir.
 • Not: Mevcut bir işletmeyi devralmak veya satın almak yatırım değil, plasmandır.

Yatırım:
İşletme kurmak amacıyla eldeki parasal değerlerin fiziksel değerlere dönüştürülmesidir.

Söz konusu paranın mal veya hizmet üretmek veya üretken bir birim oluşturmak için yatırılması anlamına gelir.

Yatırım Türleri:

 • Üretime dönük yatırımlar: Fabrika, donatım, makine
 • Altyapı yatırımları: Yol, liman, baraj, köprü
 • Stok yatırımları: Fabrika deposundaki hammadde, nihai mal stokları, yardımcı madde
 • Beşeri entelektüel yatırım: Eğitim için yapılan emeğin yatırımı

İşletme Kurma Aşamaları:

 1. İş kurarken iş girişimcinin proje fikrinin uygulanabilir nitelikte olup olmaması beklenir.

Fizibilite Etütü (Ön Araştırma, Ön Etüt):

 • Ön proje çalışması yapılırsa araştırma gideri azalır, çünkü ön proje kesin projeye göre daha ucuzdur.
 • Çok yönlü araştırma ile en iyi kuruluş yeri saptanır.
 • İlerideki finansal sorulara bakılarak toplam maliyet yaklaşık olarak hesaplanır.
 • Araştırma sonucu Kalkınma Bakanlığı’na sunulmasıyla gerekli onaylar alınabilir. Bu sayede yurt dışından gelecek malzemeler gümrük vergisinden muafiyet, yatırım indirimi, vergi indirimi vb. alınabilir ve bankalar kredi verebilir.
 • Ön araştırmaların asıl amacı proje fikrinin yatırım önerisine sağlanabilmesidir.

Ekonomik Etüt:

Yeni kurulacak işletme için yatırım yapma kararının verimli, kararlı ve akılcı olup olmadığı araştırılımasına denir.

 • İşletmenin kuruluş yerinin seçilmesi, diğer rakiplerin durumunun incelenmesi, pazar payı potansiyeli, üretim maliyeti, üretim kapasitesi büyüklüğü ve faaliyette bulunacak pazarın arzı ve talebi ekonomik etüt araştırmaları için gereklidir.
 • Önemli olan 3 ayağı; talep tahmini, işletmenin kapasitesi ve işletmenin kuruluş yeri seçimidir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top