Ön Proje Raporu ve Değerlendirme Kararı Aşamaları

Ön Proje Raporu ve Değerlendirme Kararı Aşamaları

 1. Fizibilite Raporu:
 • Ekonomik, finansal, teknik, yasal etütlerin sonucudur.
 • Projenin olumlu ve olumsuz yönleri açıklanır.
 • Olumluysa yatırım yapılır, olumsuzsa yatırım kararı iptal edilir.
 1. Değerlendirme ve Yatırım Kararı:
 • (Yatırım: Yoğun sermaye kullanımına yönelik girişimcilik faaliyeti)
 • Karlılığa, istihdama, geri ödeme sürecine(kendini kaç yılda amorte edeceğine)ve ihracata bakılır
 • Fizibilite raporunun bilgilerine göre değerlendirme yapılır.
 • Sonuç olumluysa Proje kabul edilip Yatırım kararı alınır. Değilse reddedilir
 1. Kesin Proje:
 • İşletmenin yasal yapılanması
 • Satın alınacak makineler
 • Maliyet Yatırım Tutarı
 • Proje Kapasitesi
 • ve Finansal imkan araştırmaları nihai hale getirilir.
 • Projede yer alan tüm plan ve hesaplamalar ile projeye son şekil verilir. ve Projenin uygulanıp uygulanmamasına kesin karar verilir
 1. Projenin Uygulanması:
 • Temel hedef, planlanan yer, zaman ve maliyetle projenin hazır hale gelmesi için çaba sarf edilir. Ve üretim aşamasına geçilir
 1. İşletme (üretime geçiş) Aşaması:
 • Proje fiilen gerçekleşip sonuçların alındığı dönemdir.
 • İşletmenin kurulması ile ilgili yatırım projesi sona erer.
 • Kuruluşu biten işletme tam kapasiteyle ilk zamanlarda çalışmaz çünkü üretim önceden planlandığı gibi mi değil mi ona bakılır.
 • Bu deneme sürecinde gerçekten istenilen kaliteye ulaşıp ulaşılmadığına bakılır.
 • Müşterinin eline geçmeden bu kalite anlaşılır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top