Finansal Okuryazarlığa Giriş

Finsansal Okur Yazarlık: Finansal kaynakları etkin yönetmek için bilgi ve becerilerin kullanılması. Bu bilgi ve beceriler şunlardır; Finansal Tabana Yayılma Finansal okuryazarlığın tamamını içerir. Talep ve Arz tarafı olmak üzere ikiye ayrılır Talep Tarafı: Bilgi ve tavırdır. Arz Tarafı(Finansal Erişim): Talep(tüketici) Arz(Finans Sektörü) Finansal Okur Yazarlığın Kavram Modeli Finansal bilgi:Bireyin temel finans kavramları bilmesidir. Finansal […]

Finansal Okuryazarlığa Giriş Read More »