Turizm Örgütleri

 • ULUSAL TURİZM ÖRGÜTLERİ.
 • Ulusal Resmi Turizm Örgütleri..
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı…
 • Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA)
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Turizm Sektör Meclisi…
 • Türkiye Sehayat Acentaları Birliği (TÜRSAB).
 • Turist Rehberleri Birliği (TUREB).
 • Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu (TTOK).
 • Ulusal Sivil Turizm Örgütleri..
 • Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED).
 • Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB)
 • Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD).
 • Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD).
 • Turizm Akademisyenleri Derneği (TUADER)
 • Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD).
 • Turizm Otel Yöneticileri Derneği (TUROYD).
 • Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği (TÖSHİD)
 • Deniz Turizmi Birliği Derneği (DTBD).
 • Turizm Gazetecileri ve Yazarları Derneği (TUYED).
 • Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV)..
 • Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TUGEV)….
 • Türk Tanıtma Vakfı (TÜTAV).
 • Sağlık (Health Tourism Devolopment)
 • Gastronomi Turizmi Derneği
 • Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu (TAŞPAKON).
 • Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED)
 • İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB)
 • Mezun Dernekleri
 • ULUSLARARASI TURİZM ÖRGÜTLERİ
 • Uluslararası Resmi Turizm Örgütleri.
 • Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü
 • Uluslararası Sosyal Turizm Bürosu.
 • Uluslararası Turizm Birliği
 • Uluslararası Kongreler ve Toplantılar Birliği
 • Uluslararası Otel, Restoran ve Kurumsal Eğitim Enstitüleri Konseyi.
 • Avrupa Seyahat Komisyonu
 • Avrupa Otel, Restoran ve Kurumsal Eğitim Konseyi
 • Uluslararası Sivil Turizm Örgütleri.
 • Uluslararası Hava Taşıma Birliği
 • Dünya Turizm ve Seyahat Konseyi
 • Seyahat Acentaları Birlikleri Evrensel Federasyonu
 • Dünya Seyahat Acentaları Birliği
 • Dünya Turist Rehberleri Birliği Federasyonu..
 • Uluslararası Oteller ve Restoranlar Birliği
 • Uluslararası MICE Endüstrisi Derneği
 • Dünya Turizm Eğitimi Birliği
 • Turizm ve Eğlence Eğitimi Derneği.
 • Uluslararası Turizm Ticaret Fuarları Birliği.
 • Uluslararası Skal Kulüpleri

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top