Turizm İstihdamı ve Sürdürülebilir Turizm

Turizm İstihdamı

Turizm İstihdamının Genel Özellikleri:

 1. Mevsimlik İş Gücünde Artış:
 • Turizm sektöründe belirli mevsimlerde artan iş gücü talebi.
 1. Her Yaştan İnsan Çalışabilir:
 • Turizm, geniş yaş aralığındaki bireyleri istihdam edebilir.
 1. İstihdam İstatistiklerine Ulaşmak Zordur:
 • Turizm sektöründeki istihdam verilerine ulaşmak genellikle zor olabilir.
 1. İşgücü Devir Oranı Yüksektir:
 • Sektördeki işgücü devir oranının yüksek olması, sürekli değişen çalışan profiline işaret eder.
 1. Günün 24 Saati Hizmettedir:
 • Turizm sektörü, günün her saati hizmet sunan bir yapıya sahiptir.
 1. Beceri Gerektirmeyen İşler Mevcuttur:
 • Sektör, geniş bir beceri yelpazesi olan bireylere iş imkanları sunar.
 1. Personel Ödemesi Standart Değildir:
 • Turizm sektöründe personel ödemeleri standart bir düzende olmayabilir.

Turizmin Gelir Etkisi:

 1. Doğrudan Gelir:
 • Turistin doğrudan yaptığı harcamalar sonucu elde edilen gelir.
 1. Dolaylı Gelir:
 • Turizme kazanılan gelir ile işletmeler arası yapılan harcamalardan kaynaklanan gelir.
 1. Uyarılmış Gelir:
 • Turizmden elde edilen gelirin, istihdam edilen ya da turizm ve diğer sektörlerde kazan sağlayan kişiler tarafından harcanması sonucu elde edilen gelir.

Turizmin İstihdam Yaratıcı Etkisi:

 1. Doğrudan İstihdam:
 • Turizmin işletmesine turizm harcamaları ile elde edilen istihdam.
 1. Dolaylı İstihdam:
 • Turizm sebebiyle oluşan ulaştırma, alışveriş, eğlence sektöründeki istihdam.
 1. Ek İstihdam:
 • Bölge halkının turizmden elde ettiği gelirleri başka sektörlere harcaması sonucu oluşan istihdam.

Turizm ve Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik:

 • Tüm kaynakların ekonomik, sosyal, ve estetik ihtiyaçları karşılandığı bir şekilde yönetilmesidir.

Sürdürülebilir Turizm:

 • Turizm kaynaklarının tüketilmeden, kirletilmeden ve tahrip edilmeden gelecek nesillerin de kullanmasını sağlayacak şekilde yönetilmesini ifade eder.
 • Sosyal ve estetik değerleri korumak ve çekiciliklerin devamlılığını sağlamak amacı taşır.

Sürdürülebilir Turizm ve Taşıma Kapasitesi:

Taşıma Kapasitesi:

 • Bölgenin doğal kaynağına, ekonomisine ve kültürüne olumsuz etki yapmadan, ziyaretçileri memnun ederek kullanılabilen seviyeyi belirler.

Dış Alım Eğiliminde Artış:

 1. İthal Edilen İnşaat ve Donanım Malzemeleri:
 • Turistik tesislerin yapımında yerel kaynakları aşırı kullanmadan yurtdışından ithal edilen malzemeler.
 1. Tüketilen Mal ve Hizmet İçin Yurtdışından Alınan Mallar:
 • Turist taleplerini karşılamak amacıyla yurtdışından getirilen ürünler ve hizmetler.
 1. Yabancı İş Görenlere Verilen Paralar:
 • Turizm sektöründeki işletmelerde çalışan yabancı işçilere ödenen ücretler.
 1. Reklam İçin Ödenen Paralar:
 • Bölgenin turizm potansiyelini tanıtmak için harcanan reklam bütçeleri.
 1. Turizm İçin Yetişen İş Görenin Yurtdışındaki Eğitim Maliyeti:
 • Bölgeden turizm için yetişen personelin yurtdışındaki eğitim maliyetleri.

Bu unsurların sürdürülebilir turizm açısından dengeli bir şekilde yönetilmesi, taşıma kapasitesini aşmamayı ve olumsuz etkileri en aza indirmeyi amaçlar.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top