Bilgisayarın Yapısal Şeması ve İşleyişi

Bilgisayarın yapısal şeması ve işleyişi şu şekildedir:

Yapısal Fonksiyonlar:

 1. Bilgilerin Girilmesi: Kullanıcı tarafından klavye, fare, kamera, mikrofon gibi giriş birimleri aracılığıyla bilgiler girilir.
 2. Girilen Bilgilerin İşlenmesi: Merkezi işlem birimi (CPU) tarafından girilen bilgiler işlenir. Aritmetik mantıksal işlem birimi (ALU) bu işlemleri gerçekleştirir.
 3. İşlem Sonrasının Alınması: İşlenen bilgiler, çeşitli işlemlerden geçtikten sonra sonuçlar elde edilir.
 4. İşlemlerin Depolanması: Elde edilen sonuçlar, depolama birimlerinde (DVD, disket, flash bellek, RAM, ROM, EEPROM) saklanır.

İnsan Bilgisayar Benzerliği:

 • İnsanın duyu organları, bilgisayarın giriş birimlerine benzetilebilir.
 • Geçici hafıza, bilgisayarın RAM belleğine karşılık gelir.
 • Beyin işleme fonksiyonu, bilgisayarın işlemcisine (CPU) denk gelir.
 • Beyindeki depolama, bilgisayarın depolama birimlerine benzer.
 • Tepki sonuç, bilgisayarın çıkış birimlerini temsil eder.

Bellek ve Sayı Sistemleri:

 • Bellek, bilgisayarın işlem yapabilmesi için bilgilerin geçici veya kalıcı olarak saklandığı birimdir. Bilgisayarlar 0 ve 1 gibi iki tabanlı sayı sistemini kullanarak işlem yaparlar.
 • Sayı Sistemleri:
 • Onda Sayı Sistemi: Taban 10, rakamlar 0-9.
 • İkili (Binary) Sayı Sistemi: Taban 2, rakamlar 0 ve 1.
 • Onaltılı (Hexadecimal) Sayı Sistemi: Taban 16, rakamlar 0-9 ve A-F arası harfler.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top