İsanbulun İşgali

İstanbul’un İşgali ve Mustafa Kemal’in Önlemleri:

16 Mart 1920:

 • İstanbul’un işgali başlar.

18 Mart:

 • Salih Paşa göreve başlar.

2 Nisan 1920:

 • Salih Paşa görevinden istifa eder, çünkü iki gün sonra İstanbul işgale uğramıştır.

İstanbul’un Durumu:

 • İstanbul, İtilaf Devletleri kontrolü altına girer.
 • Tüm kamu kurumları işgal kuvvetlerinin kontrolünde olur.
 • Meclis-i Mebusan basılır ve milletvekilleri sürgüne gönderilir (örneğin Rauf Orbay).
 • Ankara’ya kaçan milletvekilleri, yeni bir meclis kurma çabasına girer.

Mustafa Kemal’in Önlemleri:

 • Mustafa Kemal, valilere ve komutanlara genelge gönderir, İstanbul işgaliyle Anadolu’daki halkın galeyana gelip gayrimüslimlere zarar verebileceği konusunda uyarır.
 • Anadolu’dan İstanbul’a gelen bütün paralara el koyar.
 • Ali Fuat Cebesoy, Kocaeli Boğazı’nı göndererek İtilaf Devletleri’nin Anadolu’ya asker sevkiyatını engelleme ister.
 • Ulusal harekete karşı olan tüm kişilerin gözaltına alınmasını ister.

Salih Paşa ve İngilizler:

 • İngilizler, Salih Paşa’dan Anadolu’daki hareketin padişaha karşı isyan olduğunu söylemesini ister; ancak Salih Paşa bunu reddeder.
 • İngilizler, Salih Paşa’nın istifasını ister; fakat aynı zamanda ulusal harekete karşı önlemler aldığı için Heyeti Temsiliye ile arası bozulur.
 • Damat Ferit Paşa göreve tekrar başlar ve isyanı ilan eder, Mustafa Kemal ve arkadaşlarını vatan haini ilan eder.

Sonuç:

 • İstanbul işgaliyle yapılan kışkırtma, Kurtuluş Savaşı’nı ertelemeye neden olur.
 • Meclis-i Mebusan, dört ay sonra açılmak üzere kapatılır, ancak bir daha hiçbir zaman açılmaz.
 • 23 Nisan 1920’de TBMM açılır, bağımsızlık mücadelesi başlar.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top