Misak-ı Milli Metini

Misak-ı Milli Metnin Özellikleri:

Giriş Bölümü:

 • Metin bir giriş bölümüyle başlar.

Kurtuluş Savaşı’nın Çerçevesi:

 • Metin, Kurtuluş Savaşı’nın genel çerçevesini çizer.

Anadolu Askerinin Mücadelesi:

 • Anadolu askerinin uğruna mücadele edeceği ilk kez anlatılır.

Wilson İlkelerinden Esinlenilen Maddeler vardır.

28 Ocak 1920’de Duyurulması:

 • Metin, henüz imzalamayanların imzalamasını beklemek için İtilaf Devletleri’nin göstereceği tepkiden çekinildiği için 28 Ocak 1920’de hazırlanmış, ancak 17 Şubat 1920’de duyurulmuştur.

Maddeler:

 1. Mondros’ta alınan imza ile Osmanlı’nın sahip olduğu toprak parçalanamaz.
 2. Elviyei-i Selâse (Kars, Ardahan, Batum) kaderi halk oylaması ile belirlenecek. Bu madde, Willson İlkelerinden etkilenerek hazırlanmıştır.
 3. Batı Trakya’nın geleceği halk oylamasıyla belirlenecek. Bu madde, Willson İlkelerinden etkilenerek hazırlanmıştır.
 4. Diğer ülkelerde azınlıklara verilen haklar bizim ülkemizde azınlıklara verilen haklarla aynı olacaktır.
 5. Boğazların güvenliği sağlandığı sürece tüm devletlerin ticaret için açık olacak.
 6. Kapitülasyonlar kabul edilemez.

Wilson İlkelerinden Esinlenme:Kars, Ardahan, Batum’un kaderinin halk oylaması ile belirlenmesi ve Batı Trakya’nın geleceğinin halk oylaması ile belirlenmesi maddeleri, Wilson İlkelerinden esinlenildiğini belirtir.

Misak-ı Milli’ye Tepkiler:

Itilaf Devletleri Tepkisi:

 • İtilaf Devletleri, metni öğrenmeden önce tepki gösterir ve Ali Rıza Paşa’nın istifasını ister. Çünkü bu hükümet, Anadolu’daki siyasi hareketi engelleyemez ve böyle bir metni kabul edemez.

Hürriyet ve İtilaf Fırkası Tepkisi:

 • Hürriyet ve İtilaf Fırkası, seçimlere katılmaz çünkü metni kabul etmek, tüm ulusun ortak görüşü olarak kabul edilir.

Basın Eleştirisi ve Hükümet Değişikliği:

 • Basının hükümeti eleştirmesi sonucunda Ali Rıza Paşa istifa eder. Padişah, Damat Ferit’i geri getirmek istese de cesaret edemez. Bunun yerine Amasya Görüşmesini yapan Bahriye Nazırı Salih Paşa’ya hükümet kurma görevi verilir.

İngilizlerin Meclis Açılmasına İzin Verme Nedenleri:

 1. Anadolu işgaline karşı direnişin kontrol altında alınabileceği düşüncesi.
 2. İstediğimiz her kararı kabul ettirebilecekleri düşüncesi.
 3. Bize karşı karar alamayacakları düşüncesi.
 4. Osmanlı ile yapılacak barış anlaşmalarının geçerli olması için Meclis’in ihtiyaç olduğu düşüncesi.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top