İşgaller ve Cemiyetler

İzmir’in İşgali:

 • Yunanların amacı Hıristiyan Bizans İmparatorluğunu kurmak ve İzmir’i korumak için tekrar Fay Hukuk Cemiyeti kuruldu.
 • Reddi İlhak Cemiyeti de İzmir’in işgaliyle birlikte kuruldu.
 • Hasan Tahsin’in ilk kurşunu atışı, İzmir işgaline karşı ilk ciddi tepki olarak bilinir.

İzmir İşgali’ne Karşı Tepkiler:

 • Türklerin milliyetçilik duygusunu kamçılayarak İzmir Türk kalacaktır rozetleri taşındı.
 • Halide Edip Adıvar, önemli bir konuşma yaparak tepkisini dile getirdi.
 • İzmir’in işgali, ulusal bilinç ve direnişi arttırarak savaşa katılımı etkiledi.

Batı Anadolu’da Yunan İlerleyişi:

 • Yunanlılar, Rumları koruma amacıyla Batı Anadolu’yu işgal etmeye başladı. Manisa, Aydın, Salihli, Ayvalık, Bergama gibi yerler işgal edildi.

Kuvayi Milliye – Ulusal Güçler:

 • Kuvayi Milliye, sivil olarak bölgesel örgütlenmelerden oluştu. Tahir Bey tarafından kuruldu.
 • Para kaynağı halktı, ihtiyaçlar ayni (mal), nakdi (para), teberru (bağış) ile karşılandı. (hoca yabancı kelimelerden vurmayı seviyor vizede olduğu gibi finalde de sürpriz olabilir bunlar)

Kuvayi Milliye’nin Yararları:

 • Türk’ün işgali kabullenmediğini gösterdi.
 • Ege’deki Yunanlı ilerleyişini durdurdu.
 • Rum ve Ermeni çetelerini temizleyerek ordunun örgütlenmesine katkı sağladı.
 • Anadolu’daki mücadeleyi ulusal bir çerçevede gösterdi.
 • Fransız işgallerini durdurdu.
 • İç isyanları bastırdı ve TBM’yi Anadolu’da kabul ettirdi.
 • Düzenli Ordu’nun temelini oluşturdu.

Kurulan Yararlı Cemiyetler;

Müdafai Hukuk Cemiyetleri (Hakları Savunma Dernekleri):

 • Türklük duygusu hakimdir.
 • Amaçları sadece kendi bölgelerini kurtarmaktır ve hukuk mitingleri ile haklı olduklarını göstermeyi amaçlar.
 • Tabanı eski İttihatçılara dayanır.

Diğer Cemiyetler:

 • Trakya Paşaeli Müdafaa Heyeti
 • Vilayeti Şarkiye Müdafaai Hukuku Milliye Cemiyeti
 • Trabzon Muhafazai Hukuk Milliye Cemiyeti
 • İzmir Müdafaai Hukuk Osmaniye Cemiyeti
 • İzmir Müdafaai Vatan Heyeti
 • Kilikyalılar Cemiyeti
 • Milli Kongre Cemiyeti
 • Trabzon ve Havalisi Ademi Merkeziyet Cemiyeti
 • Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti

Valla bunları açıklamaya üşendim özür dilerim. hoca sorarsa da üzülürüm o yüzden kitapta sayfa 124ten bi göz gezdirin.

üşengeçlikten kurtulursam güncellerim ve yazarım güncellendi diye. Hoca sorarsa bence hangisi yararlı hangisi zararlı diye sorar.

müslümanların kurduğu zararlı cemiyetler;

 • Hürriyet ve İtilaf Fırkası
 • Sulh ve Selameti Osmaniye Cemiyeti
 • Şurayı Saltanat ve Saltanat Şurası
 • Kürt Teali İslam Cemiyeti

Ortak Özellikleri

Ortak Özellikler:

 • Saltanat ve hilafet yanlılarıydılar.
 • İngiltere’nin manda yönetimini savunuyorlardı.
 • Anadolu’da ayrı bir devlet kurma amacını taşıyorlardı.

Destek Cemiyetleri

Wilson prensipleri cemiyeti,İngiliz Muhipleri cemiyeti

azınlıkların kurduğu cemiyetler;

Mavri Mira cemiyeti Ethniki eterya cemiyeti Pontusrum cemiyeti Ermeni Taşnak hınçak cemiyeti alyans cemiyeti ortak özellikleri itilaf devletleri destekledi amaçları Mondros’un yedinci maddesinin zemin hazırlamaktır

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top