Birinci Dünya Savaşı’nın Sonuçları:

Birinci Dünya Savaşı’nın Sonuçları:

  • Çarlık Rusya, Osmanlı, Avusturya-Macaristan ve Almanya gibi büyük imparatorluklar yıkıldı.
  • Yeni devletler, Çekoslovakya, Yugoslavya, Litvanya, Macaristan, Türkiye gibi, ortaya çıktı.
  • Cumhuriyet rejimi ağırlık kazandı, Almanya, Türkiye ve Bulgaristan’da cumhuriyet kuruldu.
  • Rusya’da sosyalist devlet doğdu.
  • İtalya’da faşizm, Almanya’da Nazizm, Rusya’da komünizm ortaya çıktı.
  • Bu dönem, ikinci Dünya Savaşı’nın temelini attı; Almanya’ya ağır şartlar sunulması ve İtalya’ya vaat edilen toprakların verilmemesi bu durumu etkiledi.
  • ABD’de ekonomik kriz, Dünya ekonomik krizine yol açtı, Milletler Cemiyeti kuruldu.
  • Sömürgecilik yerini mandacılığa bıraktı.
  • Azınlık sorunları ortaya çıktı ve ümmetçilik bitti. Osmanlı’dan Araplar ayrıldı.
  • Kimyasal silahların kullanımı nedeniyle sivil savunma teşkilatları oluşturuldu.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top