Meclis Tartışmaları-Komutanlar Toplantısı-Mebusan Meclisinin Açılması

Meclisin Açılması Tartışması:

Tartışmalar:

 • Osmanlı Hükümeti, Meclis’in İstanbul’da açılmasını isterken, Mustafa Kemal İstanbul dışında bir yerde açılmasını savunmuştur.

Mustafa Kemal’in Meclisin İstanbul Dışında Açılmasını İsteme Sebepleri:

 • İstanbul işgali altında olması.
 • Mustafa Kemal’in kendi hakkında tutuklama kararı olması.

Osmanlı’nın İstanbul’da Meclisin Açılmasını İsteme Sebepleri:

 • İtilaf Devletleri’nin parlementer sistemle yönetiliyor bu yüzden parlamento çalışmalarına saygı duyabilir düşüncesi.
 • Meclis’in başka şehirde açılmasıyla iki ayrı yönetim merkezi olması endişesi.
 • Azınlık kökenli milletvekilleri ile ulusal hareket karşıtı milletvekillerinin İstanbul dışına gitmemesi endişesi.
 • Ulusal mücadeleyi destekleyenlerin sayısının fazla olabilmesi ve Meclis’in çalışamayacağı endişesi.

Mustafa Kemal bu sorunların çözümü için Sivas’ta komutanlar toplantısı düzenler

Sivas’ta Komutanlar Toplantısı:

 • Mustafa Kemal, sorunların çözümü için 16 Kasım 1919’da Sivas’ta komutanlar toplantısı düzenledi.

Komutanlar Toplantısı Kararı:

 • Toplantı sonucunda, Mustafa Kemal’in görüşü ağırlık kazansa da, Ali Fuat Cebesoy, Rauf Orbay ve Kazım Karabekir’in ısrarıyla Meclis’in İstanbul’da açılması kararı alındı.

İstanbul Dışında Açılmama Kararı:

 • Mustafa Kemal, Erzurum milletvekili olarak Osmanlı parlementosuna girdi, ancak İstanbul’a gitmedi. Çalışmalarını yakından takip etmek için 27 Aralık 1919’da Ankara’ya taşındı.

Ankara’ya Taşınmanın Sebepleri:

 • İşgal altında olmaması.
 • Batı cephesine yakınlığı.
 • Ulaşım ve haberleşme merkezi olması.
 • Demiryolu istasyonunun bulunması.

Mustafa Kemal’in Anlaşma Yapması:

Mustafa Kemal, İstanbula giderken yolu Ankara’dan geçen milletvekilleri ile anlaşma yaparak

 • Kendisini temsilci seçilmesini ve meclis başkanı bilmesini istedi.
 • Meclis içinde Anadolu Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu’nun kurulmasını talep etti.
 • Tüm milletvekillerinin üzerinde uzlaşılan ortak bir metin hazırlanmasını istedi.

Meclisin Mebusan’ın Açılması:

 • Meclisin açılması için gerekli 170 milletvekilinden sadece 72’si katılabildi. Tam katılım sağlanabilmesi için on gün ara verildi.
 • Meclis başkanı seçildi, ancak Mustafa Kemal seçilemedi. Yine seçim yapılma gereği duyuldu ve Celalettin Arif Bey seçildi.

Mustafa Kemal’in Seçilmeme Nedenleri:

 • Mustafa Kemal, Ankara’dan yönetici olması için çoğu milletvekili tarafından dışarıdan tek bir kişi tarafından yönetilmeyi hoş karşılamamıştır.
 • Anadolu Müdafaa-i Hukuk Grubu kurulmamıştır, çünkü belirtilen cemiyetler Anadolu’daki siyasi hareketle özdeşleşmiştir. Onun yerine Feda-i Vatan kurulmuştur.
 • Ortak metin olarak “Misak-ı Milli” kabul edilmiş, ancak 28 Ocak 1920’de duyurulmuştur. Bu süreç, henüz imzalamayanların imzalamasını beklemek ve İtilaf Devletleri’nin tepkilerinden çekinildiği için gecikmiştir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top