Terminoloji Nedir? Turizm Rehberliği ile iliskisi

Termonoloji: Bir bilim sanat meslek dalıyla bir konuyla ilgili belirli bir kavramı karşılayan kelime.

Turist Rehberliğinde Terminolojinin Önemi

Turist rehberi arkeoloji, sanat, tarihi, mitoloji, sosyoloji kavramlarıyla iç içedir ve eğitim öğretimde bu terimler kolaylık sağlar.

Turist Rehberliği alanında araştırmalar 1960 lı yıllarda başlamıştır. Termonoloji Çalışmaları ise yenidir gelişime değişime açıktır.

Disiplinler arası kavramsal ve ampirik araştırmaların arttırmak nitelik ve nicelik olarak turist rehberi alanında terim kategorilerini arttırmaya yardımcıdır

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top