Toplumsal Alanda Yapılan Devrimler

Toplumsal Alanda Yapılan Devrimlerin Amaçları:

 1. Çağdaş (muasır) medeniyete ulaşmak.
 2. Toplumu batıl inançtan kurtarmak.
 3. Çağdaş görünüme kavuşmak (kılık kıyafet ve soyadı kanununu içerir).
 4. Toplumsal eşitsizliği oluşturan ayrıcalıklara ve unvanlara son vermek.
 5. Resmi işlemlerde oluşan karmaşaya son vermek.
 6. Takvim, saat, ölçü birimlerinde ülke içi birliği sağlamak.
 7. Avrupa ile ticari ekonomik uyumu artırmak.

Sapka Kanunu:

 • Hunlarla kalpak bork geldi. Kalpak, Arap kültürüyle sarık, 2. Mahmut ile asakiri (Mansure-i Muhammediye de kullanıldı) fes, Mustafa Kemal ile de şapka haline geldi.
 • Eskiden Müslüman ve gayrimüslimler arasında ayrıcalık vardı, bu engellenmek istendi.
 • Çağdaş görünüme kavuşmak amaçlandı.
 • MK Fransa’da Picardie manevralarına katılmasıyla şapkadır.
 • Hala korumada olan kanundur.
 • Din adamlarının (Müslüman, Hristiyan, Yahudi vb. din adamları başkanları hariç) dini kıyafetle dolaşması yasaklandı.
 • Kadınlarla ilgili düzenleme yapılmadı.

Tekke ve zaviyelerin, türbelerin kapatılması:

 • İlk amacı halkı dinsel konuda bilgilendirmekti ancak sonra bu, sömürü amaçlanarak kötüye kullanıldı.
 • Devrimlere karşıydılar (Şeyh Sait İsyanı gibi).
 • Ölülerden medet umulmaya başlanmıştı.

Ölçü birimleri değişimi:

 • Arşın, endaze, okka gibi geleneksel ölçü birimleri yerine metrik sistem kabul edildi.

Hafta Tatili Kanunu:

 • Dini bayramlara ek olarak ulusal ve genel bayramlara da tatil eklendi.

Rakamlar Değişikliği:

 • Roma rakamlarına geçildi.

Not: Takvim ve ölçü birimlerindeki değişiklik hem ülke içi hem uluslararası ilişkiler için iken rakamların değiştirilmesi ise sadece ülke içi durum ile alakalıdır.

Soyadı Kanunu:

 • Nüfus karışıklığını engellemek, ekonomik ilişkileri düzenlemek amacıyla çıkarıldı.
 • Efendi Paşa gibi unvanların soyadına verilmesi yasaklandı.
 • “Soyadı Nizamnamesi” ile soyadı almanın kuralları belirlendi.

Kadınlara Siyasal Hak Verilmesi:

 • Medeni Kanun ve Tevhidi Tedrisat Kanunu (gelecek konu işlemedik ancak buradaki nokta kadına erkeğe eşit hak verilmesi) gibi düzenlemelerle kadınlara eğitim ve siyasi haklar tanındı.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top