Finansal Sistem ve Temel Kavramlar

Temel kavramlar:

Mevduat Faizleri: Birikimlerini vadeli hesaba yatırıp elde edilen gelir miktarı.

Cari Açık: İthalatın ihracattan fazla olması durumudur.

Açık Ekonomi: Dış değişkenlerin genel olarak ekonomik sistemde yer aldığı bir ekonomik kavramdır.

Finansal sistemin temel işlevleri:

 1. Alacak ve Borçların Birleştirilmesi: Finansal piyasalarda alacak ve borçlar birleştirilerek verimli kullanıma yönlendirilir.
 2. Riskin Dağıtılması ve Finansal Çeşitlendirme: Riskin dağıtılması ve farklı yatırım araçlarının kullanılmasıyla finansal çeşitlendirme sağlanır.
 3. Likiditenin Sağlanması: Ekonomik varlıkların paraya dönüştürülme olasılığıyla likidite sağlanır.
 4. Finansal Bilgi Aktarımı: Finansal piyasalarda bilgi akışı ve bilgi erişimi sağlanarak etkin bir piyasa oluşturulur.

Finansal sistemin temel unsurları:

 1. Fon Arz Edilenler
 2. Fon Talep Edenler
 3. Finansal Araçlar
 4. Finansal Aracılar
 5. Yasal Düzenlemeler

Paranın Zaman Değeri: Gelecekte alınacak paranın, aynı miktardaki paranın bugünkü değerinden daha değerli olması ilkesidir.

Finansal Okuryazarlık Temel Kavramları:

 1. Bütçe: Gelir ve giderlerin kontrol edilmesi için oluşturulan ve takip edilen plan.
 2. Birikim: Tüketim ihtiyacını karşıladıktan sonra gelecekte kullanılmak üzere tasarruf edilen para.
 3. Yatırım: Tasarrufların farklı ürünler ve finansal araçlarla gelir elde etmek amacıyla değerlendirilmesi.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top