Yat Turizmi

Yat Turizmi

 1. Tanım:
 • Yatla köyden körfeze, başka limana yapılan konaklama ağırlama merkezin içinde sunulan turizim çeşidi.
 • Spor ve gezi amaçlı konaklama ve ağırlamayı yat içinde sunan turizim çeşidi.
 1. Enlemler ve Örnekler:
 • Yat limanları en çok 10°-20° enlemleri arasında gelişmiştir; örneğin, Antiller, Virgin Adaları, ve Malezya kıyıları.
 1. Karadenizdeki Gelişme Sorunları:
 • Dağların uzanmış doğrultusu, kıyı tipi girintili çıkıntılı, küçük koylar ve falezler nedeniyle yat turizmi gelişmemiştir.
 • Sığınma odaları bulunmamaktadır.
 1. Türkiye’deki Gelişim:
 • İlk yabancı yatlarla sınırlı hizmet verilerek Bodrum ve Marmaris’te yazarların yaptığı mavi tur gezileriyle tanındı.
 • Yat limanı yapımı planlandı ve 1982’de turizm teşvik kanunu çıkarıldı.
 1. Akdeniz Kıyılarındaki Gelişim:
 • Dağlar denize paralel olduğu için geniş şelf sahaları bulunmaktadır.
 • Yamaçlar denize dik iner ve falezli yüksek kıyılar vardır.
 1. Sorunlar ve Çözüm Önerileri:
 • Ege ve batı Akdeniz en uygun bölgelerdir.
 • Karadenizdeki koyların az olması ve yağışlı hava yat turizmini kısıtlamaktadır.
 • Alt yapı ve üst yapı çalışmalarının henüz başlamamış olması, özellikle yat limanları konusunda sorun yaratmaktadır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top