I. Dünya Savaşı’na son veren barış antlaşmaları

Birinci Dünya Savaşı’na Son Veren Barış Antlaşmaları:

 1. Ateşkes Antlaşmaları
 • Bulgaristan, Selanik Ateşkesi ile savaştan çekildi, Osmanlı-Almanya bağlantısı kesildi .
 • Almanya, Rethondes Antlaşması ile savaştan çekildi.
 1. Paris Barış Konferansı :
 • Cemiyeti Akvam (Wilson Milletler Cemiyeti) hazırlandı.
 • Anadolu manda üzerinden yönetilecek, Arapların mandaterliğini İngiltere ve Fransa üstlenecek, Araplar Osmanlı’dan ayrılacaktı.
 • ABD, Ermenistan’ın mandaterliğini yapacaktı.
 1. Ateşkes Antlaşmaları Detayları:
 • Versailles Barış Antlaşması:
  • Almanya; Fransa, Belçika, Litvanya, Polonya, Çekoslovakya’ya toprak bıraktı.
  • Dantzig serbest şehir oldu, Milletler Cemiyeti denetiminde.
  • Almanya’nın Çin’deki toprağı Japonya’ya geçti.
  • Zorunlu askerlik kaldırıldı, denizaltı ve uçak üretimi yasaklandı, gemiler İtilaf Devletleri’ne geçti.
 • Saint Germain Barış Antlaşması:
  • Avusturya-Macaristan bölündü, Çekslovakya kuruldu. Zorunlu askerlik getirildi, ordu sayısı sınırlandırıldı.
 • Trianon Antlaşması:
  • Macaristan, yabancı devletlerin boyunduruğu altına girdi.
 • Neuilly Barış Antlaşması:
  • Bulgaristan toprak kaybına uğradı, Ege Denizi ile bağlantısı kesildi, deniz ve hava gücü sınırlı hale geldi. Ordu sınırlandırıldı, zorunlu askerlik kaldırıldı.
 • Sevres Barış Antlaşması:
  • Osmanlı’nın sınırları çizildi: Trakya ve batı Anadolu Yunanistan’a, güney sınırı Mardin, Urfa, Antep ve Osmaniye’nin kuzeyi Fransa’ya.
  • Doğu’da Ermeni devleti kurulacaktı, Irak ile Suriye arasında Kürdistan planlanıyordu.
  • İtalya’ya Antalya ve Konya, Fransa’ya Adana, Sivas, Malatya verildi.
  • İngilizler kuzeyde nüfus bölgesi oluşturdu.
  • Türkiye, Ankara ve Kastamonu’da sınırlı bir alan bırakıldı, İstanbul ulusal şehir olarak kullanılacak, Boğazlar uluslararası komisyonun yönetimine geçti.
  • Azınlıklara askerlik ve vergi kaldırıldı, Türklerden daha fazla haklar elde etti.
  • Osmanlı, İtilaf Devletleri’nin ortak sömürgesi oldu.

TBMme Sevr’i imzalayan şurayı saltanatı vatan haini ilan etti

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top