Tur Rehberi Rolleri

Liderlik alanı, dış yönelimli olarak enstrümantal bileşen ve iç yönelimli olarak sosyal bileşenden oluşur.

Enstrümantal bileşen, rehberin turun sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesiyle ilgili sorumluluklarını içerir. Bu bileşenin unsurları şunlardır:

 1. Rota/Yön: Rehber, tur sırasında rotayı belirler ve grup için uygun bir yol izler. Yolu bulmak ve ortanın izlenmesinin doğruluğunu sağlamak enstrümantal liderliğin bir parçasıdır.
 2. Erişim: Rehber, işlemeyen bölgelerde turist grubuna liderlik ederken, ziyaretçilerin faaliyetlerine müdahale etmeme veya zarar göstermemesi sorumluluğunu üstlenir. Bu, sosyal açıdan grup güvenliğini sağlamak ve sürdürmekle ilgilidir.
 3. Kontrol: Rehber, grubun güvenliğinden ve verimli yönetilmesinden sorumludur. Grubun birbirinden kopmamasını ve dağılmamasını engellemek için güvenli rotalar izler ve grubun hareket hızını takip eder. Bu, rehberin bir çoban gibi rol almasını içerir.

Sosyal bileşen ise, grup içindeki insanların birbiriyle uyum içinde olmasını ve moralin yüksek tutulmasını sağlar. Bu bileşenin unsurları şunlardır:

 1. Stres Yönetimi: Rehber, grup arasında oluşabilecek gerginlikleri önlemeye çalışır ve stresli durumlarla başa çıkmada rehberlik eder.
 2. Bütünleştirme/Entegrasyon (Katalizör): Rehber, grubun sosyal açıdan bütünleşmesinden sorumludur. Grubun uyum içinde olmasını sağlar ve turistler arasında birlik ve dayanışmayı teşvik eder.
 3. Moral: Rehber, grubun moralini yüksek tutar ve olumlu bir atmosfer oluşturur. Bu, turistlerin keyifli ve memnun bir şekilde turu tamamlamalarını sağlar.
 4. Animasyon: Rehber, grup üyelerini eğlendirmeye çalışır ve tur sırasında atmosferi canlandırır. Bu, turistlerin deneyimlerini daha keyifli hale getirir.

Arabuluculuk alanı, dış yönelimli olarak etkileşimsel bileşen ve hiç yönelimli olarak iletişimsel bileşenden oluşur. Bu iki bileşen arasındaki ayrım, sosyal ve kültürel aracılık arasındaki farklarla benzerlik gösterir.

Etkileşimsel bileşen: turist rehberinin ziyaret edilen yerdeki yerel halk veya kurumlar ile turistler arasında aracılık fonksiyonu görmesini içerir. İki unsuru vardır:

 1. Temsil Etme: Turist rehberi, grubu ziyaret edilen yere entegre eder ve yerel halk veya kurumlarla etkileşim kurar. Aynı zamanda, grup üyelerini de yeniden izole edebilir ve yönlendirebilir.
 2. Organize Etme: Tur rehberi, tur sırasında turistlerin ihtiyaçlarını karşılamaktan sorumludur. Bu, turistlerin konaklama, yemek ve diğer ihtiyaçlarını sağlamak için düzenlemeler yapmayı içerir.

İletişimsel bileşen ise, tur rehberinin temel rollerini içerir ve dört unsurdan oluşur:

 1. Seçme: Rehber, grubun ilgisini çekebilecek yerleri seçer ve ziyaret rotasını belirler.
 2. Bilgilendirme: Rehber, ziyaret edilen yerin izlenimlerini ve tutumlarını etkilemek amacıyla bilgi verir. Bu, turistlere bölgenin tarihini, kültürünü ve diğer önemli bilgileri aktarmayı içerir.
 3. Yorumlama: Rehber, ziyaret edilen yerin kültürel ve tarihi özelliklerini yorumlar. Bu, turistlere farklı kültürlerin anlamını ve vaka farklılıklarını açıklamayı içerir.
 4. Hikayeleştirme: Rehber, turistlere bölgenin hikayelerini anlatır ve turu daha ilgi çekici hale getirmek için yaratıcı anlatımlar kullanır.

turist rehberinin rolü

liderlik rolü: enstrümantal ve sosyal boyutu kapsar.

Enstrümantal boyut, grubu yönlendirme grup için özel erişim sağlama gruba başkanlık yapma ve grubu kontrol etme rolüdür.

Sosyal boyut ise stres yönetimi grubu bütünleştirme grubun moralini yüksek tutma iyi espri yapmak ve eğlendirmektir. Lider olarak ise rehberin rolü sorumluluk üstlenme organize etme mantıklı karar almak acil durumlarda başa çıkabilmektir
Eğitmen rolü: Rehber eğitmen rolüyle duyusal ve motor öğrenmeyi gerçekleştirir. Duyusal öğrenme değerler ilgiler duygular bakış ise ve anlayış gibi konulardır. Motor öğrenme ise yöresel dansı yöresel mutfağı gibi öğrenme becerisidir.
Halkla ilişkiler/ elçilik rolü:Rehberin turistlerin o yöreye tekrar ziyaret etme niyetini artıracak şekilde o yoreyi temsil etmesidir. rehber, yüreği açılan pencere ve yörenin özürdür
ağırlayıci rolü: aracı Eşlikçi savunucusu eğlendirici yardımcı anlatıcı rolünü kapsar.
Kolaylaştırıcı / yönetici rolü: rehberin turist deneyimini kolaylaştırması turisti yönlendirmesidir. Doğuştan gelen bir anlayıştır bu rolün öğretilmesi zordur.
arabuluculuk rolünü dış yönelimli rollerini motive edici için evlene rollerini iyisi çevre yorumlayıcısı rolüdür

Enstrümantal liderlik rolü, rehberin tur rotası, tur programı ve programın yönetimi ile grup güvenliğinden sorumlu olmasıdır. Bu rol, turistlere üç şekilde katkı sağlar:

 1. Turistlere ne yapacakları ve nereye gidecekleri hakkında ayrıntılı bilgi vererek, onlara güvenli bir ortam sağlar.
 2. Turistlere çeşitli etkinliklere katılma fırsatı sunarak, gerçek deneyimleri yaşamalarını sağlar.
 3. Grubun güvenliğini sağlayarak, turistlerin güven içinde seyahat etmelerini sağlar.

Sosyal liderlik rolü, grup arasındaki tartışmaları engellemek ve mizah kullanarak grubun moralini yüksek tutmaktır.

Kültürel arabuluculuk rolü, rehberin kültürel gruplar arasında iletişimi kolaylaştırması ve yerel yaşam tarzı hakkında bilgi vererek tur grubu ile yabancı olanlar arasında bir tampon oluşturmasıdır.

Bilişsel unsur ve kültürel farkındalık, rehberin kendi kültürünü ve diğer kültürleri anlatması, bu kültürler hakkında bilgi sahibi olması ve ziyaretçi ile bölge halkı arasındaki kültürel boşluğu kapatması anlamına gelir.

Kültürel arabuluculuk rolü, rehberin hem ev sahibi toplumun hem de ziyaretçilerin dilini akıcı bir şekilde konuşabilmesi ve kültürler arası iletişime katkı sunmasıdır.

Duyusal unsur ve kültürel duyarlılık, rehberin kültürel farklılıkları kabul edip saygı duyması ve turistlere doğru davranışları modellemesi konusunda duyarlı olmasıdır.

Yorumlayıcı rol, sadece gerçek bilgiyi iletmek yerine, orijinal nesneleri kullanarak ilk elden deneyimleme yoluyla ve açıklayıcı medya aracılığıyla anlam ilişkilerini ortaya koymayı amaçlayan bir eğitim faaliyetidir. Bu rolün temel ilkeleri şunlardır:

 1. İlişkili
 2. Açığa çıkartıcı:
 3. Sanatsal:
 4. Kışkırtıcı:
 5. Bütüncül:
 6. Çocuklara özel:

Kaynak yönetimi rolü, rehberin motive edici ve çevre yorumlayıcı bileşenlerinden oluşur. Bu rol, çevrenin önemini vurgular, minimal etik uygulamaları teşvik eder ve doğal/kültürel çevrenin sürdürülebilirliğini sağlar.

2 thoughts on “Tur Rehberi Rolleri”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top