Coğrafi Keşifler- Rönesans- Reform- Aydınlanma Çağı

Coğrafi Keşifler ve Etkileri

Nedenler:
İpek ve baharat yoluna alternatif yol bulma, dünyanın yuvarlak olduğunu ispat etme çabaları, teknolojilerinin etkisi (örneğin pusula).

Sonuçlar:
Yeni keşiflerin gerçekleşmesi ve sömürgeleşme, Avrupa’daki ekonomik düzenin Merkantilizme geçişi, Avrupalıların geniş bir perspektifle dünyaya bakmaları, Rönesans hareketinin başlaması.

Rönesans Hareketi ve Etkileri:
Yeniden doğuş anlamına gelen Rönesans, resim, sanat, heykel, edebiyatla başlayıp, matbaanın keşfiyle fikirlerin hızla yayılmasını sağlamıştır. Sanata destek veren Mesen sınıfının ortaya çıkması, sanatçılara özgürce eserler üretebilecekleri bir ortam sağlamıştır. Skolastik düşünceden bilimsel düşünceye geçiş, düşünsel özgürleşmenin ilk evresi ve Reform hareketinin ortaya çıkması.

Reform ve Kilisenin Değişimi:
Martin Luther’ın kiliseye yaptığı eleştiriler, kilisenin bozulmasına neden olmuş, matbaanın etkisiyle kutsal kitapların kendi dillerine çevrilmesi, kilisecilerin kitapta yazmayan bilgileri satamamasını sağlamıştır. Bu dönemde aforoz etme, din savaşları, mezhep birliğinin bozulması ve kilise mallarının yağmalanması gibi sonuçlar ortaya çıkmıştır. Dini eğitim eskiden sadece din adamlarına verilirken, artık her çocuğa ve kapsamlı şekilde verilen bir eğitim halini almış, vicdan özgürlüğü kabul edilmiş ve Katolik Kilisesi reform yapma kararı almıştır.

Aydınlanma Çağı ve Sanayi Devrimi:
Akıl ve bilime dayanan Aydınlanma Çağı, ön yargıya karşı çıkılarak, kilise baskısının kalkmasıyla insanların araştırmacı ve icat geliştiren kişiler olmalarına katkı sağlamıştır. Buhar makinesinin bulunuşu, Sanayi Devrimi’nin başlamasına öncülük etmiştir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top