Feodal sistem

Feodal Sistem: Toplumsal, Ekonomik ve Siyasal Yapı:

Toplumsal Yapı:

 • Sınıflar:
 1. Soylular
 2. Din Adamları
 3. Burjuva
 4. Köle
 • Vergi ve muafiyetler: Soylular ve din adamları her türlü vergiden muafken, en yüksek geliri elde ederler. Burjuva ve köleler ise vergileri verir ve gelir dağılımında daha düşük pay alır.

Ekonomik Yapı:

 • Zenginlik Kaynağı: Toprak
 • Fizyokratizm etkilidir. Feodal beyler köleleri çalıştırarak ekonomik güç elde ederler.

Siyasal Yapı:

 • Kralın Rolü: Kral eşitlikler arasında birinci sıradadır, ancak her şeye hakim değildir. Soylu ve din adamlarıyla eşittir, ancak onlar üzerinde yaptırım gücü yoktur. Her feodal beyin farklı vergi ve yasa sistemine sahiptir. Feodal beyler arasında savaşlar yaşanır.

Feodal Sistemde Kırılma (14. Yüzyıl Ortası):

 • Nedenleri:
 1. Burjuva sınıfı, ekonomik olarak güçlü ancak siyasi olarak etkisizdir. Feodal beylerle mücadeleye girişirler ve halkın desteğini alırlar.
 2. Teknolojik Gelişmeler: Topun icadı gibi gelişmeler, feodal beylerin savunma sistemlerini zayıflatır.
 3. Burjuva Şikayetleri: Farklı feodal beylerle ticaret yaparken farklı vergilendirme sistemlerinden şikayetçi olurlar.

Sonuç:

 • Burjuvaların Zaferi: Burjuva sınıfı zafer kazanır ve 15. yüzyılda mutlak monarşiye geçilir.

Not: Kıta Avrupası mutlak monarşiye geçerken, İngiltere meşruti monarşiye geçmiştir

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top