Turizm Tanımı-Tarihçesi-Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi

Dünya Turizm Örgütü’nün Turizm Tanımları:

1994 tanımı: İnsanların yaşadıkları yerlerden bir yıl uzun olmamak, gerçekleştirilen aktivite karşılığında dinlenme, iş ve meslek amacıyla gerçekleştirdiği ziyaret ve konaklama aktivitesi.

2013 tanımı: İnsanların kişisel iş ve meslek amacıyla yaşadıkları yerin dışındaki alanlara olan akımlardan kaynaklanan sosyal, kültürel, ekonomik olayların bütünü.

Normal tanım: İnsanların yaşadıkları yerlerden para kazanma amacı olmadan geri dönmek koşuluyla yaptığı seyahat, amacı yönelik olmalıdır. Örneğin eğlenme, tarihsel olaylar, sağlık, dark turizmi, farklı kültürler öğrenme amacı.

“Turizm” Kelimesinin Kökenleri:

 • İngilizce:
 • Tour: Hareket edilen yeri dönmek koşuluyla yapılan seyahat.
 • Latince:
 • Tornus: Dönme hareketi.
 • İbranice:
 • Torah: Öğrenme, araştırma.
 • Fransızca:
 • Tour: Kule, kalelerde olan kulelerin etrafında dolaşarak aşağısındaki kasabaların ziyaret edilmesinin anlamının gelişmesi.

Turizmin Tarihsel Gelişimi:

İlk Çağda Turizm: İlk seyahatler mecburiyet zorundalık acı üzerinedir; ilk zevk için yapılan seyahat Milattan önce 700’de Olimpiyat Oyunlarıdır.

Roma’da gladyatör dövüşleri sayesinde kolay ulaşım için yollar yapılmıştır.

Roma’daki sıpalar (suyla gelen sağlık) dinlenme tesisleri, kolezyumlar (dövüş olan yer) örnekleri vardır.

Antik Mısır’daki piramitler için gelinmiştir. Hospitio: Otel, Popino: Restoran, Toberna: Bar, Stabula: Motel.

Yunanistan ve Mısır’da Roma turları Apollon Artemis için düzenlenmiştir.

Orta Çağda Turizm:

 • Din ile ilginin artması, inanç turizminin doğmasına yol açtı.
 • Marka Polon’un Uzak Doğu seyahatleri gibi örnekler ortaya çıktı. Benjamin adlı Yahudi bilim adamı, Pers’e seyahat düzenledi.
 • Rönesans ve Aydınlanma çağı, turizme katılımı artırdı.
 • Arabaların kullanımı, insanların daha kolay seyahat etmesini sağladı. Burjuva aileler, çocuklarını Avrupa’yı gezmeye gönderdi; buna “Grand Tour” denir.
 • İslam dünyasında İbni Batuta’nın ziyaretleri, İslam’ın yayılmasına katkı sağladı.

Yakın Çağda Sanayi Devrimi ve Sonrası Turizm

 • Modern turizm, Thomas Cook’un 570 kişiyi para alarak bir festivale götürmesiyle başladı; ilk paket tur düzenlendi.
 • Çalışma saatleri ve izin günleri düzenlemeleri, insanların boş vakitlerinde seyahat etmelerini artırdı.
 • American Express ve Wagons-Lits gibi firmalar, turizme yönelik çalışmalar yaptı.
 • Ticaret sağlık macera amaçlı turizm başlamıştır

20. Yüzyılda Turizm:

 • Turizm, kitlesel hale gelmeye başladı (Charter hareketi başlangıcı).
 • Uçaklar, sivil havacılık için kullanılmaya başlandı.
 • Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra ekonomik durgunluk yaşanmasına rağmen, ikinci Dünya Savaşı sonrasında ulaşım, tatil köyleri, eğlence ve spor alanları gibi tesis alt yapıları oluştu, turizm endüstrisi gelişti.

Bu dönemde Osmanlı-Rus Kırım Savaşı’nda İngilizler ve Fransızlar Osmanlı’nın yanında olmuştur ve bu iki devlet İstanbul’u yardım dağıtım merkezi olarak kullanmıştır. Fransız ve İngiliz askerleri İstanbul’da vakit geçirdiği zaman, İstanbul’un doğunun güzelliklerini keşfetmişlerdir. Eskiden batıda doğuya kötü gözle bakılırmış ama bu keşiften sonra askerler ülkelerine geri döndüklerinde doğunun güzelliklerini çevrelerindeki insanlara anlatmışlardır ve bu keşif sonucu Osmanlı kendi ülkelerinin güzellikleri keşfedilsin diye Serg-i Umumi Fuarı açmıştır. Pera Tokatrian Otelleri bu dönemde vardır. Avrupalılar Orient Ekspresi treni ile İstanbul’a gelebilmişlerdir.

Turizm ve Diğer Bilim Dalları:

Yaşadıkları yerden uzaklaşma ve rahatlama amacı güder.

 • Ekonomi: Ödemeler dengesine, istihdama, milli gelire katkı sağlar.
 • Coğrafya: Turistik yerin seçilmesi, doğanın korunması, coğrafi zenginliklerle turizmin çekiciliği ile ilişkilidir.
 • Tıp: Estetik yaptırma, şifa bulmak için gelen insanlar açısından önemlidir.
 • Psikoloji, Sosyoloji: Turizm etkinliğinde turistin dikkatini çekmek için itici güç gerekir ve turist psikolojisini anlama amacı vardır.
 • İşletme: Turizme yatırım kararları, proje değerlendirmesi içindir.
 • Hukuk: Personel istihdamı, işletme işleyişi, işletmelerin uyması gereken kurallar için önemlidir.
 • Siyasi Bilimler: Ülkeler arasındaki ilişki ve yönetim şekli turizmi etkiler.
 • Çevre: Doğal kaynak, iklim turizmi için önemlidir.
 • Antropoloji: İnsan kalıntıları üzerinden bilgi sahibi olmak turistin ilgisini çekebilir.
 • Mühendislik: Mimarlık, ulaşım hızı, otellerin tasarımı gibi konularda önemlidir.
 • Şehir Bölge Planlama: Turistik altyapı unsurlarının iyileşmesi için gereklidir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top