Gizli antlaşmalar

Gizli Antlaşmalar:

 1. Londra Antlaşması:
 • İtalya, Avusturya’dan alınacak toprak karşılığında Osmanlı’dan toprak talep etti.
 • İtalya’ya 12 ada ve Antalya çevresi verildi.
 1. Petrograd Protokolü:
 • İngiltere ve Fransa, Doğu Karadeniz kıyısını ve Erzurum, Van, Bitlis’i Rusya’ya bıraktı.
 1. Sykes-Picot Anlaşması:
 • İngiltere ve Fransa, İtalya’ya bırakıp, Arap Yarımadası’nı ve Suriye’yi kendi aralarında bölüştü.
 • Erzurum, Van, Trabzon, Bitlis Rusya’ya.
 • Suriye, güneydoğu Anadolu Fransa’ya.
 • Bağdat, Basra İngiltere’ye.
 1. McMahon Antlaşması:
 • Türklerin Avrupa’dan çıkması durumunda İngiltere’nin yardımıyla Arap devleti kurulacaktı.
 1. İstanbul Antlaşması:
 • Çanakkale Savaşı başarılı olursa, Fransa ve İngiltere Rusya’ya yardım edecekti.
 • Ancak Boğazlar, Marmara bölgesi, Kocaeli Yarımadası, İmroz, Bozcaada Rusya’ya verilecekti.
 1. Sonnenfeld-Mavromichaelis Antlaşması (Sen-Jen de Mavrienne):
 • İtalya, Sykes-Picot Antlaşması’na itiraz edince Antalya, İzmir, Konya, Menteşe İtalya’ya vaat edildi.
 1. Balfour Deklarasyonu:
 • İngiltere Dışişleri Bakanı Balfour, Yahudilerin Filistin’de yerleşmesini destekledi.

Rusya’da çıkan ihtilal, gizli antlaşmaların açıklanmasına ve vaatlerin kağıt üzerinde olduğunun ortaya çıkmasına neden oldu.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top