I. Dünya Savaşı

Birinci Dünya Savaşı’nın Nedenleri ve Gelişimi:

 1. Sanayi Devrimi ve Milliyetçilik:
 • Sanayi devrimi ile birlikte ekonomik ve endüstriyel güç odakları değişti.
 • Fransız Devrimi’nin etkisiyle ortaya çıkan milliyetçilik düşüncesi, ulusal bağımsızlık taleplerini artırdı.

2.Sömürge Rekabeti ve Almanya’nın Sömürgeler İstemesi:

 • İngiltere ve Almanya arasında sömürge rekabeti, ekonomik ve askeri güç mücadelesine yol açtı.
 • Almanya’nın paylaştırılmış sömürgelerden pay istemesi gerilimi artırdı.

3.Alsace-Lorraine ve Sedan Savaşı:

 • Almanya’nın Alsace-Lorraine’yi Fransa’dan alması, Fransa-Almanya ilişkilerini gerginleştirdi.
 • Sedan Savaşı, bu gerginliği artırdı.

4.Rusya’nın Panslavizm ve Boğazları Ele Geçirme İsteği:

 • Rusya’nın Balkanlar’da Panslavizm akımı, Almanya’nın gücünü sınırlama amacı taşıdı.
 • Rusya’nın sıcak denizlere inip Boğazları ele geçirme isteği, Osmanlı İmparatorluğu ile rekabeti artırdı.

5.Hızlı Silahlanma ve Askerileşme:

 • Militarizm ve hızlı silahlanma, özellikle Almanya’nın askeri üstünlük arayışı, diğer devletlerle rekabeti tırmandırdı.

6.Bloklaşmalar ve İttifaklar:

 • Almanya, Fransa ve İngiltere arasındaki çekişmeler sonucunda oluşan ittifaklar (Üçlü İttifak, Üçlü Antlaşma), çatışmanın boyutlarını genişletti.

7.Avusturya-Macaristan’ın Balkan Politikası:

 • Panslavizm karşıtı olan Avusturya-Macaristan’ın, Balkanlar’da etkin olma isteği, bölgedeki gerilimi artırdı.

8.Assassination ve Avusturya’nın Sırbistan’a Baskısı:

 • Velihatın Saraybosna’da suikaste uğraması, Avusturya’nın Sırbistan’a karşı askeri baskı yapmasına ve savaşa zemin hazırladı.

Not: Bu faktörlerin bir araya gelmesi, uluslararası arenada çatışmaya yol açarak Birinci Dünya Savaşı’nı başlattı.

Suikast Sonrası Gelişmeler ve Savaşın Genişlemesi:

 1. Suikast ve Savaşın Başlaması:
 • Saraybosna’da Velihat Frans Ferdinand’ın suikaste uğraması, Sırp ve Rus birliği olarak algılandı.
 • Almanya’nın desteğiyle Avusturya, Sırbistan’a savaş ilan etti, bu da Rusya ve ardından Fransa’nın müdahalesine yol açtı.
 1. Uzakdoğu’dan Avrupa’ya Yayılma:
 • Uzakdoğu’da ilginin azalmasıyla Japonya, Asya egemenliğini genişletmek amacıyla Almanya’ya savaş açtı.
 • Osmanlı ve Bulgaristan, İttifak Devletleri’ne katıldı.
 1. İttifakların Değişimi:
 • İtalya, savaşın başlangıcında İttifak Devletleri’nde yer almasına rağmen daha sonra İtilaf Devletleri’ne geçti.
 • ABD, Yunanistan, Portekiz, Romanya gibi ülkeler İtilaf Devletleri’ne katıldı.
 1. Avrupa’nın Genel Katılımı:
 • İspanya, İsviçre ve İskandinav ülkeleri dışında tüm Avrupa devletleri savaşa katıldı.
 • Savaş, tarafların birbirine eklenmesiyle daha geniş bir çatışma halini aldı.
 1. Savaşın Süresi:
 • Birinci Dünya Savaşı, 28 Temmuz 1914 tarihinde başlayıp, 11 Kasım 1918 tarihine kadar süren dört yıl, üç ay ve on dört gün boyunca devam etti.

Not: Bu dönemdeki çeşitli ittifakların değişimi, savaşın boyutlarını genişleterek küresel bir çatışmaya dönüşmesine katkı sağladı.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top