Kamusal İktisadi Teşebbüsleri (KİT’ler) (İşletmenin karışık konusu)

Kitler, kik ve idt olarak ikiye ayrılır;

 1. Kamu İktisadi Kuruluşları (KİK):
 • Özellikleri:
  • Sermayesi %100 devlete aittir. Tekel niteliğindedir
  • sunduğu hizmeti sunan bu kurumlardan başkası yoktur
  • örneğin Devlet Demiryolları İşletmesi, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü.
  • Ekonomik amaç az, sosyal fayda ağırdır.
 1. İktisadi Devlet Teşebbüsleri (İDT):
 • Özellikleri:
  • Sermayesi tamamen devlete aittir.
  • Ticaret esaslarına göre faaliyet gösterir, örneğin Ziraat Bankası, Çaykur.
  • Ekonomik fayda ağır basar, bağlı müesseseler, bağlı ortaklıklar, iştirakler ile ilişkilidir.
 • Bağlı Müesseseler:
  • Sermayesi tamamen devlete veya kamu kuruluşuna ait olan işletme topluluğudur.
 • Bağlı Ortaklıklar:
  • Sermayesinin %50’sinden fazlası devlete ait olan işletme topluluğunu oluşturan anonim şirketlerdir.
 • İştirak:
  • İDT ve KİK’lerin, bağlı ortaklıkların %15-%50 aralığında sermayesine sahip olan anonim şirketlerdir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top