İşletme fonksiyonları

İşletme Fonksiyonları:

Statik Bakımdan (Durgun Hal):

 • Biyolojik analojiyle, işletmenin yapısı ve organları incelenir.
 • Üretim faktörleri, maddi ve beşeri faktörler olarak değerlendirilir.
 • İşletmenin örgüt yapısı detaylı bir şekilde gözden geçirilir.

Dinamik Bakımdan (Faaliyet Halinde):

 • Fizyolojik analojiyle, işletmenin çeşitli kısımları ve organlarının fonksiyonları üzerinde durulur.
 • İşletmenin faaliyetleri gruplandırılır, bu gruplandırılmış işletme faaliyetleri işletme fonksiyonlarını oluşturur.

İşletme Fonksiyonları:

 1. Yönetim Fonksiyonu: Genel işletme yönetimi.
 2. Üretim Fonksiyonu: Mal veya hizmet üretimi.
 3. Pazarlama Fonksiyonu: Ürünlerin satışı ve pazarlama stratejileri.
 4. Finans Fonksiyonu: İşletmenin mali kaynaklarının yönetimi.
 5. İnsan Kaynakları Fonksiyonu: Personel yönetimi ve işgücü planlaması.
 6. Muhasebe Fonksiyonu: Finansal kayıtların tutulması ve raporlanması.
 7. Halkla İlişkiler Fonksiyonu: İşletmenin kamuya açık imajının yönetimi.
 8. Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Fonksiyonu: Yenilikçi projeler ve geliştirmeler.

Sınıflandırma:

 • Genel Fonksiyonlar: Yönetim.
 • Türsel Fonksiyonlar: Üretim, pazarlama.
 • Kolaylaştırıcı Fonksiyonlar: Finans, insan kaynakları.
 • Destekleyici Fonksiyonlar: Muhasebe, Ar-Ge, halkla ilişkiler.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top