İşletme ve diğer disiplinlerle ilişkisi

İşletme ve Ekonomi:

 • Ekonomi Tanımı:
 • Ekonomi, insanların sınırsız ihtiyaçlarını sınırlı kaynaklarla karşılayan bir sistemdir.
 • İşletmeler, ekonomik sistem içinde sınırsız ihtiyaçları karşılamak üzere faaliyet gösterir.
 • Ekonomik Sistemler:
 • Kapitalizm:
  • Rekabet ve serbest girişim temelinde işler.
  • Özel mülkiyet haklarına dayanır.
 • Komünizm:
  • Üretim faktörleri ve kararlar devlet kontrolünde.
  • Ortak mal sahipliği ön plandadır, özel mülkiyet yoktur.
 • Sosyalizm:
  • Temel endüstri ve üretim devlet kontrolünde.
  • Planlı ekonomik sistem.
 • Karma Ekonomiklik:
  • Özel sektör ve devlet ekonomide eşit haklara sahiptir.
 • Davranış Bilimleri:
  • İşletmenin sahibi, çalışanları ve diğer ilgili taraflarla etkileşim içindedir.
  • Çalışan verimliliği, psikolojik faktörler, müşteri ikna süreçleri önemlidir.
 • Hukuk Bilimleri:
  • İşletmeler faaliyetlerini devletin koyduğu yasalara göre gerçekleştirir.
  • Düzenlemeler teşvik edici veya sınırlayıcı olabilir; işletmeler bu düzenlemelere tabidir.
 • İşletme ve Matematik-İstatistik Birimleri İlişkisi:
 • İşletmeler, kar zarar, ekonomik sipariş miktarı, stok kontrolü, maliyet minimizasyonu gibi durumlarla matematik ve istatistikten faydalanır.
 • İşletme ve Bilgi Teknolojileri İlişkisi:
 • İşletmeler, artık etkin kullanılan makinelerin olduğu bir dönemde faaliyet gösterir.
 • Bilgi teknolojileri, işletmelerin verimliliğini artırmada önemli bir rol oynar.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top