İşletmelerde Rasyonellik İlkeleri

İşletmelerde Rasyonellik İlkeleri:

Rasyonellik İlkesi:

 • Hedefe ulaşmak için yapılan çalışmaların yönetilmiş olduğu amaca ulaştırılmamasına denir.
 • Amaca ulaştırma şekli, az harcama ve özveri ile çok yarar gerçekleştirme ilkesine dayanır.
 • En az emek ve giderle amaca ulaşma felsefesine Rasyonellik İlkesi denir.

Etkinlik:

 • Üretim için rasyonel, akılcı davranış ve malın tüketicilere uygunluğu anlamına gelir.
 • Etkinlik analizi, kaynakların iyi kullanılması için yapılır.
 • Üretim için belirlenen standartları ve hedefin gerçekleşme derecesini gösterir.
 • Girdiler ve kaynaklar arasındaki ilişkiyi gösterir.
 • Etkinlik, minimum çaba ile maksimum sonuç elde etme anlayışını benimser.
 • Etkinlik analizinin faydaları, işletmenin kaynaklarını daha etkili kullanmasına, etkinlik derecesinin artışına, verimlilik, kalite ve kârlılığın artmasına katkı sağlar.

Verimlilik:

 • Çıktının, girdiye oranını ifade eder: Verimlilik = Çıktı / Girdi.
 • Savurganlıktan uzak, en az kaynak kullanımı ile maksimum üretimi hedefler.
 • Verimlilik artışı için yapılabilecekler:
 • makine sayısını artırmak, ileri teknoloji kullanmak, standardizasyon sağlamak, yeterli hammadde temini,hurda miktarını azaltmak, taşımacılığı kolaylaştırmak, ergonomik koşullar sağlamak, iş etüdü yapmak, fiziksel çalışma ortamını iyileştirmek, eğitim ve iletişimi geliştirmek.

Ekonomiklik:

 • Toplam satış tutarının üretim maliyet giderlerine oranını ifade eder.

Kârlılık (Rantabilite):

 • Belli bir dönem içinde yapılan karın, o dönemde işletmede kullanılan sermaye oranını ifade eder.
 • Kârlılık = Kar / Sermaye.
 • Finansal kârlılık, net karın sermaye ile olan oranı.
 • Ekonomik Karlılık: Brüt kar/Toplam sermaye

Not:

Verimlilik fiziksel miktarların oranını ifade eder; ekonomiklik gelir ve giderlerin oranını ifade eder. Etkinlik, çıktı ile istenilen sonucu kıyaslar; rasyonellik, işi doğru yapmak, etkinlikle doğru iş yapmaktır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top