Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi

Sanayi Devrimi

 1. Geçiş Dönemi ve Üretim Değişimi:
 • Feodal üretimden kapital üretime geçiş.
 • El emeğinden makineleşmeye evriliş.
 • Seri, bol ve ucuz üretimle refah seviyesinde artış.
 1. Toplumsal Değişim ve Göç:
 • Tarımdaki makinalaşma ile kırsal hayattaki işsizlik arttı.
 • Köyden kente göç başladı, köylü toplumundan şehir toplumuna geçiş.
 1. Sömürgecilik ve Ekonomik Arayış:
 • Hammadde ve pazar arayışına bağlı sömürgecilik ortaya çıktı.
 1. Rekabet ve Birinci Dünya Savaşı:
 • Sanayi devrimindeki rekabet birinci Dünya Savaşı’nı tetikledi.
 1. İşçi Sınıfının Doğuşu ve Çatışmalar:
 • İşçi sınıfı, ücret yetersizliği ve haksızlıklara karşı grevlerle sesini duyurdu.
 • İşveren ve işçi sınıfı arasındaki çatışmaların doğuşu.

Not: Coğrafi keşiflerde sömürgeciliğin amacı, o bölgeyi kendi kontrolün altında almakken; sanayi devrimi döneminde sömürgeciliğin amacı, o yerin zenginliklerini kullanmaktır.

Bu süreçler, sanayi devriminin toplumsal, ekonomik ve siyasi alanlarda derin etkiler yaratmasına ve birinci Dünya Savaşı’na sebep olmasına neden oldu.

Fransız Devrimi

Fransız Devrimi:

Nedenleri:

 1. Mutlak monarşi nedeniyle siyasal yapıdaki bozukluk.
 2. İngiltere ile savaşlar sonucu ekonomik bozukluk.
 3. Feodal sistemden kaynaklanan toplumsal yapıdaki bozukluk.
 4. Fransız aydınlarının etkileri.

Gelişimi:
Fransız Meclisi, bu bozukluklara rağmen yeterli önlemleri almayarak yüzyıllar sonra toplandı. Ancak, halka daha ağır yaptırımlar uygulanması sonucunda devrim gerçekleşti.

Sonuçları:

 1. Osmanlı, Avusturya, Rus Müsteşarlığı gibi devletler yıkıldı ve ulusal devletler kuruldu. Cumhuriyet ve egemenlik gibi kavramlar anayasaya işlendi.
 2. Feodalite sona erdi.
 3. Din adamları sıradanlaştı.
 4. Fransa’da mutlak monarşi yıkılarak cumhuriyet ilan edildi.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top