TBMM ye destek verenler

Sovyet Rusya emperyalizm karşıtı olup sosyalizmi savundan TBMmeye yardım etmiştir

Pakistan: Müslüman kardeşleri olduğunu savunarak yardım etmiştir

Amerika’da yaşayan Türkler yardım etöiştir

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top