Turizmin Gelişmesinde Etkili Faktörler

 1. Teknoloji ve Ulaşım:
 • Ulaşım süresinin kısalması, boş vakitlerin artmasına yol açtı.
 • Sivil havacılığın gelişimi, seyahat imkanlarını genişletti.
 • Kitle iletişimi, internet erişimi ile turizm bilincinde artış yaşandı.
 1. Boş Zaman ve Emeklilik:
 • İş sonrası kalan zamanın artması, turistik aktivitelerin popülerliğini artırdı.
 • Sanayi devrimiyle çalışma saatlerinin azalması turizmi etkiledi.
 • Emekli hayatının varlığı, turizm talebini artırdı.
 1. Hacimli Gelir Artışı:
 • Satın alma gücündeki artış, turizmin ekonomik bir tercih olmasını sağladı.
 • Yaşam kalitesindeki yükseliş, global turizmin gelişmesini destekledi.
 1. Güvenlik Faktörü:
 • Turistler için duyulan güven, seyahat tercihlerini etkiledi.
 • Savaş veya terör olayları, turizm üzerinde olumsuz etki yaratabilir.
 1. Kentleşme ve Nüfus Artışı:
 • Kalabalık şehirlerden kaçma eğilimi, sakin yerlere turistik talebi artırdı.
 1. Kültür ve Eğitim Seviyesi:
 • Eğitim seviyesinin yükselmesi, turistik aktivitelerin bir ihtiyaç haline gelmesini sağladı.
 1. Sosyal Güvenlik ve Ücretli Tatil Hakkı:
 • Sosyal güvenlik politikalarındaki gelişmeler, turizm talebini artırdı.
 • Ücretli tatil hakkının olması, turistik aktivitelere katılımı teşvik etti.
 1. Çevreye Duyarlı Tüketim Bilinci:
 • Doğayla uyumlu turistik tesisler, çevreye duyarlı turistleri cezbetti.
 • Deniz, kum, güneş turizmi çevresel bilinçle şekillendi.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top