Turistik Yoğunlaşma-Genel Turizm

Turistik Yoğunlaşma:

Turistik yoğunlaşma, turizm talebinin belirli zaman diliminde, mevsimde veya belirli bölgelerde yoğunluk göstermesine verilen isimdir.

Turistik Yoğunlaşma Faktörleri:

 1. Mevsimsellik Etkisi:
 • Destinasyon özellikleri ve coğrafi konuma bağlı olarak mevsimlere göre yoğunluk değişebilir.
 1. Takvim Etkisi:
 • Dini ve milli bayramlar gibi takvim etkileri, turistik yoğunluğu etkileyebilir.
 1. Eğilim Devre Etkisi:
 • Ülke içindeki ekonomik ve politik durumlara bağlı olarak belirli dönemlerde yoğunlaşma görülebilir.
 1. Zaman İçerisinde Ulaşım Yoğunlaşması:
 • Belirli ulaşım türlerine bağlı olarak talebin arttığı noktalarda zaman içinde yoğunlaşma olabilir.
 1. Zaman İçerisinde Konak Yoğunlaşması:
 • Konaklama yoğunlaşırsa, genellikle yüksek sezon zamanında gözlemlenir.
 1. Alan İçerisinde Turistik Yoğunlaşma:
 • Belirli destinasyonlarda turistik yoğunluğun öne çıktığı alanlar.
 1. Konaklama Türleri Açısından Tesis Yoğunlaşması:
 • Farklı konaklama türlerine göre belirli tesislerde yoğunlaşma gözlenebilir.

Turistik Yoğunlaşma Nedenleri:

 1. İklim Koşulları
 2. Çevre
 3. İş ve Aile Çevresi
 4. Tatil İzinleri
 5. Eğitim-Öğretim Dönemleri
 6. Politik Faktörler

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top