Turizm Talebi-Genel Turizm

Turizm Talebi:

Turizm talebi, yeterli satın alma gücüne, boş zamana sahip olan ve belirli bir zamanda belirli bir turistik mal veya hizmetten faydalanmak isteyen kişilerin toplu talebini ifade eder. Bu talebin oluşması için bazı şartlar sağlanmalıdır:

 1. Tüketim Zamanı Sınırları:
  • Turistik mal ve hizmetler belirli bir zaman diliminde sunulmalıdır.
 2. Belirli Gelir ve Boş Zaman:
  • Tüketicinin belirli bir geliri ve boş zamanı olmalıdır.
 3. Belirli Piyasada ve Fiyatta Hizmet:
  • Turistik mal ve hizmetler belirli bir piyasada belirli bir fiyata sunulmalıdır.
 4. Tüketici İsteği:
  • Tüketicinin mal ve hizmetlerden yararlanma isteği olmalıdır

Turizm Talebi Şartları:

 1. Tüketim Zamanı Sınırları:
 • Turistik mal ve hizmetler belirli zaman diliminde sunulmalıdır.
 1. Belirli Gelir ve Boş Zaman:
 • Tüketicinin belirli bir geliri ve boş zamanı olmalıdır.
 1. Belirli Piyasada ve Fiyatta Hizmet:
 • Turistik mal ve hizmetler belirli piyasada belirli fiyata sunulmalıdır.
 1. Tüketici İsteği:
 • Tüketicinin mal ve hizmetlerden yararlanma isteği olmalıdır.

Turizm Talebi Bileşenleri:

 1. Gerçek Efektif Talep:
 • Turizm bölgesine doğrudan katılan kişiler.
 1. Potansiyel Talep:
 • Seyahat etmek ister, ancak para ve zaman kısıtlamaları nedeniyle turizme katılamayanlar.
 1. Ertelemiş (çarpıtılmış) Talep:
 • Seyahat etmek isteyen, ancak faaliyetten haberdar olmayan kişiler.
 1. Ülke İçi Turizm Talebi:
 • Turistik hareketin kendi ülke sınırları içinde yapılması.
 1. Ülke Dışı Turizm Talebi:
 • Yurttaşların yurtdışına çıkarak turizm ihtiyaçlarını karşılamak isteği.
 1. Uluslararası Turizm Talebi:
 • Kendi ülkeleri dışında turizm hareketine katılmak isteyenlerin toplamı.

Turizm Talebi Özellikleri:

 1. Bağımsızlık:
 • İnsanların ziyaret nedenleri birbirinden farklıdır.
 1. Esneklik:
 • Turizm talebi, ekonomik, sosyal ve mali unsurların etkisiyle aşırı derecede esnektir.
 1. Rekabet:
 • Turistik tüketim, lüks, kültürel ve diğer mal ve hizmetlerle rekabet eder.
 1. Mevsimlik Özellik:
 • Turistik hareketler belirli mevsimlerde yoğunlaşır. Çalışan insanların yıllık izinleri ve öğretimlerine devam eden insanların tatilleri gibi nedenlerin de etkisiyle turizim talebi mevsimlik özellik göstermektedir
 1. Gelişmişlik Düzeyine Göre Değişim:
 • Turistik hareketler genellikle gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere doğru yapılır.
 1. Çok Yönlü ve Karmaşık:
 • Turistik harekete katılma sebepleri çok yönlüdür ve tek boyutlu talep yoktur.

Turizm Talebini Etkileyen Faktörler

 1. Ekonomik Faktorler:
 • Fiyat, gelir etkisi,ikame etkisi,uzaklik, ulasim, milli gelir, doviz kuru,alt ust yapi olanaklari tutundurma faaliyetleri konjekturel sebepler, ekonomik uzaklık, arz potansiyeli,
 1. Sosyal Faktörler:
 • Kentleşme Duzeyi, Dil engeli, Toplum deger yargilari ve din, bos (serbest) zaman

Bireysel Faktörler

yas cinsiyet egitim duzeyi medeni ve cocuk durumu meslek

 1. Psikolojik Faktorler:
 • Kişilik yapısı, motivasyon, kültürel uzaklık, moda, zevk, alışkanlıklar, snobbizm.
 1. Politik Faktörler:
 • Politik ilişkiler, politik kolaylık ve zorluklar,

Turizm Talebi Unsurları:

 1. Ekonomik Unsurlar:
 • Fiyat, gelir düzeyi, ekonomik uzaklık, arz potansiyeli, ulaşım olanakları, tutundurma çabası. ikame etkisi
 1. Sosyal Unsurlar:
 • Yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, meslek, dil yapısı, dil güçlükleri, kentleşme düzeyi.
 1. Psikolojik Unsurlar:
 • Kişilik yapısı, motivasyon, kültürel uzaklık, moda, zevk, alışkanlıklar, snobbizm.
 1. Politik Faktörler:
 • Politik ilişkiler, politik kolaylık ve zorluklar, turizm bilinci.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top